Fartuchy ochronne - przykry obowiązek czy dobro własne?

Autor: Wojciech Kasparek

Kategoria: Diagnostyka obrazowa Artykuł opublikowano w CX News nr 3/53/2015

Wraz z rozwojem nauki i technologii medycyna wzbogaca się o coraz dokładniejsze metody i narzędzia diagnostyczne, które wraz z dłuższym czasem obecności na rynku stają się bardziej dostępne w placówkach zdrowotnych. Dzięki temu szpitale mogą pozwolić sobie na nowsze, lepsze aparaty do prześwietleń z użyciem promieniowania RTG. Warto jednak zastanowić się czy nowoczesna diagnostyka ma wyłącznie pozytywne strony?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, w każdym diagnostycznym gabinecie rentgenowskim musi znajdować się zestaw środków ochrony radiologicznej dla personelu oraz pacjentów. Podstawową cechą warunkującą wybór ochrony radiologicznej powinna być jakość ochrony, jaka jest zapewniona przez fartuch, ze względu na mogące wystąpić skutki promieniowania.
 
 fartuchy Mavig
 
Wpływ jaki promieniowanie wywiera na organizm człowieka zależy od rodzaju oraz energii jaką ze sobą niesie. Promieniowanie X, ze względu na ilość energii, klasyfikowane jest jako jonizujące, czyli jest w stanie doprowadzić do jonizacji cząsteczek materii. W przypadku organizmu człowieka, który składa się w 70-80% z wody jest to wyjątkowo niebezpieczne. Jonizacja wody prowadzi do powstania wolnych rodników, które są substratami rodników wodoronadtlenkowych (HO2 i HO). Są to bardzo silne utleniacze, które po zetknięciu ze składnikami komórek mogą prowadzić do ich destrukcji.

Promieniowanie jonizujące w materii żywej oddziałuje nie tylko na wodę. Jonizacja zachodząca we wnętrzu komórki może spowodować rozregulowanie jej podstawowych funkcji, na skutek zmiany sekwencji DNA, RNA w jądrze komórki. Proces transkrypcji, a następnie translacji białek oraz enzymów zostaje zakłócony. Chociaż przy wystąpieniu prostych zmian w organizmie ludzkim uruchamiane są systemy naprawcze, regenerujące DNA, to zbyt duża ilość tychże zmian uniemożliwia samoleczenie. Tego typu reakcje mogą wywołać zmiany w strukturze genów, prowadząc do mutacji – zmian i zaburzeń cyklu genetycznego. Najpoważniejszym i jednym z głównych następstw wystawienia żywego ustroju na promieniowanie jest powstawanie nowotworów. Do najczęstszych skutków ekspozycji na promieniowanie X zalicza się białaczkę, kataraktę oraz nowotwory tarczycy.

W świetle powyższych informacji oczywistym jest zwracanie największej uwagi na jakość ochrony radiologicznej przy wyborze fartuchów. Następstwa codziennej pracy w środowisku wysokiego ryzyka promieniowania X nie są odczuwalne natychmiastowo, co niestety prowadzić może do bagatelizowania problemu. A dlaczego tak Państwa straszę? Ano dlatego, że jedynie fartuchy firmy Mavig dadzą Państwu pełną ochronę radiologiczną.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki MavigOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Diagnostyka obrazowa:

Mały aparat do zadań specjalnych. Nowość w ofercie

Codzienna praktyka szpitalna w dużej mierze opiera się na szeregu urządzeń diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie X. Aparaty RTG stacjonarne, przyłóżkowe, mammografy, tomografy komputerowe to urządzenia będące przeważnie na wyposażeniu Zakładów Diagnostyki Obrazowej z dedykowanym personelem wykonującym badania. Jednak najprawdopodobniej najliczniejszą grupą sprzętów bazujących na promieniowaniu X są śródoperacyjne aparaty z ramieniem C. W przeciwieństwie do urządzeń z ZDO – są one obsługiwane przez lekarzy podczas zabiegów. Ciężar, gabaryty, obecność innych systemów na sali operacyjnej to tylko kilka przykładów utrudnień z jakimi spotykają się chirurdzy. Producenci nieustannie dokładają starań, aby tę sytuację poprawić, czego owocem stał się aparat XiScan 5000 z mini ramieniem C firmy FM Control – przedstawiciela kompaktowych, mobilnych systemów do obrazowania fluoroskopowego podczas zabiegów. 

„Ferrari” w GMM

General Medical Merate (GMM) jest na rynku medycznym już ponad 65 lat, czyli od roku 1953. Ze względu na wiek, plasuje się zatem między Lamborghini a Ferrari...

Elektroniczna dokumentacja medyczna czyli jak ugryźć ucyfrowienie RTG – nowości Rayence

Postęp, zmiany i innowacje to nieodłączne cechy intensywnie rozwijających się dziedzin nauki, technologii i medycyny. Inwestycje w nowe technologie są naturalną drogą zwiększenia przychodu i polepszenia jakości usług. Pomimo wynalezienia na początku lat 60-tych pierwszego detektora, umożliwiającego przechwycenie promieniowania w formie cyfrowej, wiele placówek w Polsce – ze względów finansowych – nadal korzysta z systemów analogowych.

Bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegów radioterapii

Choroby nowotworowe obok chorób układu krążenia są główną przyczyną zgonów na świecie. Z roku na rok zwiększa się zachorowalność na nowotwory, a w związku z postępem medycyny i jej możliwości diagnostycznych wzrasta także ich wykrywalność. Jest to powodem bardzo dużego wzrostu liczby pacjentów objętych leczeniem onkologicznym. Ważnym elementem procesu leczenia onkologicznego jest radioterapia wykonywana w seriach zabiegów, które wcześniej zostają szczegółowo zaplanowane tak, aby działania niepożądane i ewentualne uszkodzenia okolicznych dla guza tkanek były jak najmniejsze.