HFDS - Okiem eksperta

Autor: dr hab. n. med. Piotr Jurowski

Kategoria: Mikrochirurgia oka Artykuł opublikowano w CX News nr 1/67/2020

Neuropatia jaskrowa stanowi jeden z najistotniejszych problemów terapeutycznych współczesnej okulistyki. Procesowi jaskrowemu często towarzyszy zaćma, co daje możliwość wykonania operacji łączonej tzn. fakoemulsyfikacji ze wszczepieniem sztucznej soczewki wraz z operacją przeciwjaskrową. Przeprowadzenie takiej procedury na swoim sprzęcie umożliwia firma Oertli, co opisane zostało szczegółowo w powyższej publikacji.
 
Na podstawie własnych, wieloletnich doświadczeń mogę stwierdzić, że chirurgiczne leczenie współistniejącej zaćmy i jaskry jest bezpieczne i korzystne dla pacjenta, dając dobre wyniki czynnościowe i w znacznym odsetku przypadków istotne obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zastosowanie mikroinwazyjnej procedury przeciwjaskrowej w postaci głębokiej sklerotomii wysokiej częstotliwości wykonanej ab interno (HFDS) z operacją fakoemulsyfikacji zaćmy, pozwala w tych przypadkach na uzyskanie addycyjnego efektu hypotenysjnego obu procedur operacyjnych. O skuteczności operacji HFDS (dawniej nazywanej sklerotalamotomią), świadczy trwałe obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u wszystkich, dotychczas zoperowanych przeze mnie tą techniką, chorych (26 chorych/26 oczu), zmniejszenie współczynnika stosowania leków przeciwjaskrowych z 2.5 do 0.5 oraz uniknięcie większości potencjalnych powikłań związanych z wykonaniem filtrującego zabiegu przeciwjaskrowego z fakoemulsyfikacją . ♦Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Mikrochirurgia oka:

OS 4™ - platforma operacyjna nowej generacji

Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego wydania CX News prezentujemy najnowsze funkcje aparatu OS 4 w ulepszonej wersji. Upgrade przyniósł kilka ważnych zmian ułatwiających wykonywanie zabiegów oraz zwiększających komfort obsługi sprzętu. Na grafice poniżej wyróżnione zostały nowe elementy. Przypominamy również o standardowych cechach wszechstronnego aparatu firmy Oertli Instrumente AG. Nowe funkcje zyskał także sterownik nożny, obsługujący zarówno aparat, jak i laser. Teraz możemy skorzystać ze 100 predefiniowanych ustawień dopasowanych do naszych potrzeb! 

Testymonial nt. OS 4™

Firmę Oertli znam już prawie 20 lat. Pierwszy aparat dostałem od znajomego lekarza z Niemiec, później przez prawie 15 lat pracowałem na aparatach CataRhex i OS 3. 

Twoje okno na świat. TRIVA firmy HumanOptics

Czas pandemii wiele nam uświadomił, zmodyfikował nasze życie i pokazał nowe formy egzystencji w społeczeństwie. Ludzie bez względu na wiek, czy status społeczny musieli nadążyć za trendami i cyfrową ewolucją świata. Nowa rzeczywistość także na seniorach wymusiła natychmiastowe przystosowanie się do niestandardowych warunków. Kontakt ze światem stał się możliwy w dużej mierze dzięki mediom czy urządzeniom multimedialnym. Dobra jakość wzroku stała się więc istotna, aby móc w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Technologia optyczna, również podlegająca ewolucji, musiała sprostać wymaganiom nowych realiów. Specjaliści, poszukując rozwiązań na poprawę komfortu życia ludzi, poddali analizie dostępne już na rynku produkty. 

Testymonial nt. Triva

Klinika Oczu, Ośrodek Okulistyczny w Jeleniej Górze, jako pierwszy w Polsce wszczepił nowy model soczewki multifokalnej – trójogniskowy implant Triva-aAY, niemieckiej firmy HumanOptics.

Nasze doświadczenia z soczewką toryczną Vivinex™ Toric firmy HOYA

Metodą z wyboru w leczeniu współistniejącej zaćmy i astygmatyzmu rogówkowego jest fakoemulsyfikacja soczewki własnej i wszczep sztucznej soczewki torycznej. Aby osiągnąć najlepszy wynik refrakcyjny zaleca się, aby korygować astygmatyzm rogówkowy w przypadku, gdy jest on większy od 0,75 D. Ma to szczególnie duże znaczenie podczas wszczepu soczewki wieloogniskowej lub o wydłużonej głębi ostrości (EDOF). Szacuje się, że około 40% pacjentów ma astygmatyzm rogówkowy większy niż 1 D. Około 10% pacjentów zgłasza się z astygmatyzmem wynoszącym ponad 2 D. Zmiany w finansowaniu leczenia zaćmy, które zaszły w 2018 r. umożliwiły korygowanie astygmatyzmu rogówkowego powyżej 2 D podczas operacji usunięcia zaćmy w ramach zabiegu refundowanego. To sprawiło, że soczewki toryczne są dzisiaj znacznie częściej stosowane w codziennej praktyce.