HFDS - Okiem eksperta

Autor: dr hab. n. med. Piotr Jurowski

Kategoria: Mikrochirurgia oka Artykuł opublikowano w CX News nr 1/67/2020

Neuropatia jaskrowa stanowi jeden z najistotniejszych problemów terapeutycznych współczesnej okulistyki. Procesowi jaskrowemu często towarzyszy zaćma, co daje możliwość wykonania operacji łączonej tzn. fakoemulsyfikacji ze wszczepieniem sztucznej soczewki wraz z operacją przeciwjaskrową. Przeprowadzenie takiej procedury na swoim sprzęcie umożliwia firma Oertli, co opisane zostało szczegółowo w powyższej publikacji.
 
Na podstawie własnych, wieloletnich doświadczeń mogę stwierdzić, że chirurgiczne leczenie współistniejącej zaćmy i jaskry jest bezpieczne i korzystne dla pacjenta, dając dobre wyniki czynnościowe i w znacznym odsetku przypadków istotne obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zastosowanie mikroinwazyjnej procedury przeciwjaskrowej w postaci głębokiej sklerotomii wysokiej częstotliwości wykonanej ab interno (HFDS) z operacją fakoemulsyfikacji zaćmy, pozwala w tych przypadkach na uzyskanie addycyjnego efektu hypotenysjnego obu procedur operacyjnych. O skuteczności operacji HFDS (dawniej nazywanej sklerotalamotomią), świadczy trwałe obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u wszystkich, dotychczas zoperowanych przeze mnie tą techniką, chorych (26 chorych/26 oczu), zmniejszenie współczynnika stosowania leków przeciwjaskrowych z 2.5 do 0.5 oraz uniknięcie większości potencjalnych powikłań związanych z wykonaniem filtrującego zabiegu przeciwjaskrowego z fakoemulsyfikacją . ♦Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Mikrochirurgia oka:

Pack BVI - kastomizacja na najwyższym poziomie

Wychodząc z założenia, że odpowiednio dobrane zestawy jednorazowe znacząco poprawiają jakość pracy na sali operacyjnej, Consultronix od wielu lat koncentruje się na rozwoju oraz poszerzaniu swojej oferty o nowe i niezawodne produkty. Materiały stosowane w zestawach BVI Custom Kit dają chirurgom gwarancję bezpieczeństwa, precyzji oraz komfortu pracy.

HFDS jako nowoczesna metoda nieinwazyjnego leczenia chirurgicznego jaskry otwartego kąta przesączania

Głęboka sklerotomia wysokich częstotliwości, minimalnie inwazyjna procedura usunięcia jaskry ab interno połączona z chirurgią zaćmy: właściwości oraz wyniki badań klinicznych.

Testymoniale użytkowników metody HFDS - dr n. med. Marcin Jezierski

HFDS to interesująca metoda z kręgu zabiegów MIGS wykonywanych ab interno. Jej skuteczność może warunkować niejako dwutorowy mechanizm działania. Poprzez usunięcie części beleczkowania polega on z jednej strony na ułatwieniu odpływu drogą konwencjonalną przez kanał Schlemma, z drugiej strony, poprzez wytworzenie sklerotomii w postaci kieszonek twardówkowych potencjalnie zwiększa odpływ drogą nadnaczyniówkową. Metoda, tak jak inne z tej grupy, zapewnia względne bezpieczeństwo i małą inwazyjność zabiegu w stosunku do struktur oka, jednak w odróżnieniu od nich nie wymaga pozostawienia implantów wewnątrz gałki ocznej. Praktyczny brak ingerencji w powierzchnię oka zapewnia szybką rehabilitację wzrokową, komfort pacjenta i nie wyklucza innych metod leczenia w przyszłości, z wykonaniem zabiegów filtrujących włącznie. 

Testymoniale użytkowników metody HFDS - dr n. med. Piotr Marszalik

Jako wieloletni użytkownik fakoemulsyfikatora FAROS szwajcarskiej firmy Oertli w pełni wykorzystuję jego funkcjonalność, wykonując zarówno zabiegi zaćmy, jak i witrektomii. Ponadto dzięki specjalnej platynowej końcówce diatermicznej oraz modułowi HFDS (High Frequency Deep Sclerotomy) mam możliwość przeprowadzania fakoemulsyfikacji wraz ze sklerotomią diatermiczną. Zabieg ten znacząco redukuje ciśnienie wewnątrzgałkowe, a przy tym jest bezpieczny, szybki i nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. 

Testymoniale użytkowników metody HFDS - lek. Agnieszka Miśkiewicz–Wójcik

W naszym Ośrodku Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej OKO.M we Wrocławiu od 2016 r. przeprowadziliśmy 108 zabiegów łączonych usunięcia zaćmy z diatermiczną sklerotomią na aparacie OS 4 firmy Oertli. W obserwowanej grupie, u większości pacjentów uzyskaliśmy stabilizację ciśnienia oraz brak progresji zmian w polu widzenia i OCT.  Diatermiczna sklerotomia (HFDS) w połączeniu z fakoemulsyfikacją to bardzo dobra alternatywa dla pacjentów chorujących na jaskrę i zaćmę. Metoda operacyjna jest mało inwazyjna oraz bardzo bezpieczna.