Inne czasy były…

Autor: Krzysztof Piasecki

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 2/56/2016

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. Był rząd i miał premiera, ten premier nie miał nic do gadania, była Rada Państwa – jej przewodniczący był w randze Prezydenta i też nie miał nic do gadania. O wszystkim decydował przywódca partii. Dziś nie do pomyślenia. I premier i prezydent mają do gadania. I to tyle. 

Inne czasy były. Wtedy żeby być w trzy D trzeba było mieć pół litra wódki, a dziś wystarczą kolorowe okulary. SOR oznaczało Szkoła Oficerów Rezerwy dziś przemianowano skrót na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Do tego doprowadzono armię. Inne były czasy. Bliźniaki rodziły się jeden po drugim i robiły karierę. Są przykłady: bracia Lipieniowie - zapaśnicy, bracia Golce, czy ci z tego filmu … Mroczkowie. Teraz jak kobieta nie może urodzić to wiadomo, że bliźniaki: żaden nie chce wyjść jako pierwszy, bo jest 500 złotych na drugie dziecko. Ten program jest trochę bez sensu. Chodzi o to by był większy przyrost naturalny. A przyrost naturalny to jest różnica między liczbą zgonów a liczbą urodzeń. Czy nie lepiej zadbać o staruszków? Żeby nie umierali. Nie 500 na drugie dziecko, 500 na drugą babcię. Co ja mówię 500! Przecież jak taki staruszek zobaczy 500 to po nim! 50. Program 50 plus. I nie dawać! Obiecać. Przeżyjesz dostaniesz. Po co ma być większy przyrost? Żeby ci młodzi utrzymywali tych starszych. To może od razu dać tym starszym? Staruszek nie potrzebuje przedszkola, gimnazjum... 

Inne czasy były. Stargard był Szczeciński. Teraz Stargard wybił się na niepodległość i skasował sobie szczecińskiego. Tak jak Piotrków. W związku z aferą trybunału nie chce już być Trybunalski. Ale pojawiło się miasto, które chce mieć dłuższą nazwę. Ze względu na ożywcze prądy w nim występujące chce mieć dodane do swojej nazwy określenie Zdrój. To miasto to Jarosław. Jarosław – Zdrój. Chyba zdrój to nie czasownik w trybie rozkazującym. A skoro już jestem przy gramatyce to zmieniam tytuł felietonu na: Inne Czasy Są.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.

Siemens przedstawia nowy model całkowitego kosztu posiadania Total Cost of Ownership – TCO

Według najnowszej publikacji Siemens Financial Services (SFS) koncepcja całkowitego kosztu posiadania TCO, okre­ślającego całkowity koszt wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, łącznie z kosztami ich pozyska­nia, użytkowania, utrzymania, szkoleń itd., ewoluuje. Coraz większa liczba menedżerów ds. finansów zaczyna uwzględ­niać w modelu TCO, dwa dodatkowe czynniki: kwestie zwią­zane z kosztem pieniądza w czasie oraz problem tak zwa­nego „zamrożonego kapitału“ oraz oszczędności poprzez wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań.