IQM - nowe rozwiązanie w kontroli jakości przyspieszaczy liniowych

Obecnie często stosowane techniki leczenia z wykorzystaniem akceleratorów medycznych to techniki dynamiczne: IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) oraz VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Są to zaawansowane techniki napromieniania, wymagające zwrócenia uwagi na źródło potencjalnych błędów i możliwości technicznych pracy akceleratora w czasie realizacji planu leczenia. W związku z powyższym, konieczne jest posiadanie narzędzia dozymetrycznego umożliwiającego zarówno weryfikację dozymetryczną indywidualnych planów leczenia, jak i kontrolę jakości parametrów fizycznych samego akceleratora, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości terapii. Na rys. 1. pokazany został ogólny schemat urządzenia IQM.

Jednym z dostępnych niezależnych systemów umożliwiających zarówno weryfikację dozymetryczną realizacji planu leczenia, jak i przeprowadzenie wybranych testów kontroli jakości urządzeń terapeutycznych jest system IQM (Integral Quality Monitor). Tego typu system dozymetryczny został zainstalowany na jednym z akceleratorów medycznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Charakterystyka detektora IQM w postaci komory jonizacyjnej podczepianej pod głowicę aparatu wskazuje, że jest to bardzo powtarzalne i stabilne narzędzie pomiarowe z liniową charakterystyką odpowiedzi w funkcji liczby jednostek monitorowych. Natomiast jego kształt w postaci klina, determinuje wysoką czułość detektora w wykryciu systematycznych błędów w ustawieniu pozycji listków MLC (Multileaf Collimator). W związku z czym, tego typu detektor upraszcza a zarazem zwiększa precyzję, chociażby realizacji codziennej kontroli jakości akceleratora medycznego. Powyższe cechy wskazują również, że przy odpowiednim dopracowaniu i zwalidowaniu algorytmu obliczeniowego, modelującego odpowiedź detektora IQM, może stanowić niezależne narzędzie umożliwiające weryfikację dozymetryczną technik dynamicznych zarówno przed, jak i w trakcie radioterapii.

IQM zainstalowany na przyspieszaczu Edge firmy Varian Medical Systems, monitoruje stan przyspieszacza z punktu widzenia możliwości realizacji bardzo wyrafinowanych technik dynamicznych. Zebrane doświadczenie z użytkowania systemu IQM wskazują na dobrą dokładność obliczeń systemu planowania leczenia Eclipse (Varian) oraz na wysoką precyzję i powtarzalność działania akceleratora Edge. Na wyk. 1. przedstawiliśmy histogram różnic skumulowanego sygnału oczekiwanego i zmierzonego przez system IQM dla 25 planów leczenia. Do uzyskanych wyników dopasowano rozkład normalny, którego wartość średnia wyniosła 0,3%, a odchylenie standardowe 1,5%. ♦

Więcej informacji na temat IQM, Intensity Modulated Radiation Therapy znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki iRTOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Onkologia i Radioterapia:

Mikroskopia konfokalna w badaniach śródoperacyjnych

Rak stercza zajmuje drugie miejsce na liście najczęściej rozpoznawanych nowotworów u mężczyzn. Podstawową metodą leczenia pacjentów, którzy nie mogą (z uwagi na charakter nowotworu), bądź nie chcą uczestniczyć w systemie aktywnego nadzoru (active surveillance), jest prostatektomia radykalna.[1] 

Pacjenci preferują radioterapię bez oznakowań i tatuaży

Dlaczego warto zrezygnować z tatuaży i fizycznych oznakowań podczas radioterapii?
Przed rozpowszechnieniem przez Vision RT radioterapii sterowanej powierzchniowo (SGRT), trwałe tatuaże na skórze pacjentów były praktycznie jedyną metodą pozwalającą precyzyjnie pozycjonować pacjenta. Dla wielu osób, taki tatuaż to przykre doświadczenie i stygmatyzm na całe życie.

Technologia SGRT nowym standardem nowoczesnej i ultra bezpiecznej radioterapii

SGRT – precyzja w radioterapii
SGRT (Radioterapia Sterowana Obrazem Powierzchni Ciała Pacjenta) to dynamicznie rozwijająca się technika, która używa technologii STEREO VISION do śledzenia pozycji pacjenta we wszystkich 6 stopniach swobody. Monitoring pozycji osoby leczonej odbywa się zarówno w trakcie pozycjonowania, jak i dostarczania wiązki terapeutycznej.