Jak ubezpieczyć siebie i swoją działalność, aby faktycznie być ubezpieczonym i żeby to kosztowało niewiele?

Autor: Anna Książek

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 2/21/2007

Na rynku polskim działa obecnie 65 towarzystw ubezpieczeniowych, a każde z nich specjalizuje się w ubezpieczaniu innych ryzyk i każde z nich ma zarówno bardzo dobre i jak i mniej korzystne produkty.

Jeśli nie specjalizujemy się w dziedzinie ubezpieczeń, nie mamy najmniejszych szans dokonać optymalnego wyboru ubezpieczeń i najczęściej zwracamy się do zaprzyjaźnionego agenta ubezpieczeniowego. Agent oczywiście będzie starał się zaproponować nam najkorzystniejsze ubezpieczenie, ale tylko z firmy którą reprezentuje. I tak naprawdę agent pracuje dla firmy ubezpieczeniowej, a nie dla Klienta.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej np. gabinetu lekarskiego wchodzi w grę bardzo wiele ubezpieczeń np. samochody, nieruchomości, majątek, odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia pracownicze itd.itd. Jedynym sposobem aby uzyskać „efekt skali” jest współpraca z brokerem.

Broker działa tylko w imieniu Klienta którego reprezentuje, nigdy nie jest związany z żadnym ubezpieczycielem. Jego zadanie to profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe i reprezentowanie interesów Klienta zarówno w procesie negocjowania warunków finansowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, zawierania ubezpieczeń jak i likwidacji szkód.

Praca brokera to opracowanie dla Klienta programu ubezpieczeniowego „szytego na miarę”. To do niego należy poszukiwanie najkorzystniejszych dostępnych ofert, negocjacje oraz przebrnięcie przez gąszcz wyłączeń i kruczków w ogólnych warunkach ubezpieczeń (nawet tych zapisanych „najmniejszymi literkami”). Klient swój program otrzymuje w postaci gotowej pisemnej analizy z rekomendacją najkorzystniejszej oferty i to on dokonuje ostatecznego wyboru. Dzięki pracy brokera ogranicza się do minimum czas poświecony na poszukiwania, wybór i zawarcie ubezpieczeń. Wszelkie formalności Broker załatwia w imieniu Klienta.

Dodatkowym atutem współpracy z brokerem jest wsparcie w przypadku wystąpienia szkody. To do brokera należy zadbanie o to by odszkodowanie zostało wypłacone w należytej wysokości i w odpowiednim terminie.

W przeciwieństwie do agenta broker ponosi pełną odpowiedzialność, również finansową za prawidłowy dobór ubezpieczeń dla Klienta. Dlatego każda firma brokerska ma obowiązek posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej chroniącej klientów w wypadku popełnienia przez niego błędu w programie ubezpieczeniowym lub rekomendacji. Suma gwarancyjna tej polisy to 1 000 000 euro na jedno zdarzenie. Ile kosztuje profesjonalne doradztwo i cała obsługa techniczna (odbiór polis, uzupełnianie dokumentacji, pomoc przy likwidacji szkód i otrzymania odszkodowań itp.)? Praca brokera dla Klienta jest usługą bezpłatną.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy na pewno, że podjęcie współpracy z brokerem owocowało dla firm zaoszczędzeniem nawet do 50% kosztów ubezpieczenia, a przede wszystkim bardzo często okazywało się że dotychczasowe ubezpieczenie było dziurawe jak ser szwajcarski.

Mój Broker Sp z o.o. specjalizuje się w obsłudze firm medycznych i okołomedycznych. Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.mojbroker.plOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.