„Kwiatowe” zdjęcia rentgenowskie

Wilhelm Konrad Roentgen opisując odkryte przez siebie nowe promienie, od razu określił ich wielką rolę w medycynie. Nie­zwykłe właściwości nowego promieniowania pionierzy radio­logii, starali się wykorzystać do badania otaczającego świata, także roślinnego. Już na początku XX wieku, Goby z Francji i Hall-Edwards z Wielkiej Brytanii wykonali pierwsze badania rentgenowskie kwiatów. Obrazy przedstawiające delikatną, wewnętrzną strukturę i piękno w nowym wymiarze wzbudziły powszechne zainteresowanie ale zostały potraktowane jako cie­kawostki. Dopiero w latach 30. XX wieku ukazały się prace, które wyznaczały kierunki „kwiatowej” radiografii. Prace Engelbrech­ta z USA wskazywały na przydatność tej techniki w badaniach naukowych nad strukturą roślin. Z kolei Taster zapoczątkował wykonywanie radiogramów kwiatów w celach ekspozycyjnych, wyznaczających nowy kierunek w sztuce. Zdjęcia rentgenow­skie kwiatów wykonywało i nadal wykonuje wielu autorów. Ciekawym podsumowaniem w tym zakresie jest książka „The Se­cret Garden” w której Albert Richards (radiolog stomatologiczny z USA) zamieścił ponad 100 zdjęć rtg kwiatów. 
 
kwiaty 
 
 
Obecnie, dla profesjonalistów zajmujących się „kwiatową” radio­grafią możliwości jakie dają standardowe aparaty rentgenow­skie są niewystarczające. Używają specjalnie skonstruowanych do tego celu aparatów radiograficznych z mikroogniskami i fil­trami berylowymi w których nie używa się folii wzmacniających. 
 
Autor, już na początku lat 80. XX wieku wykonał pierwsze „kwia­towe” zdjęcia rtg. Dopiero jednak wprowadzenie cyfrowej radio­grafii otworzyło całkiem nowe możliwości związane z techni­kami postprocesingowymi, pozwalającymi uzyskiwać dowolną „interpretację” danych obrazowych otrzymanych w czasie eks­pozycji. 
 
Prezentowane zdjęcia zostały wykonane przy użyciu cyfrowe­go mammografu „miękkim” promieniowaniem co pozwoliło na uchwycenie delikatnej struktury kwiatów, a także uwidocznie­nie małych elementów ich morfologii. 
 
 Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Diagnostyka obrazowa:

„Ferrari” w GMM

General Medical Merate (GMM) jest na rynku medycznym już ponad 65 lat, czyli od roku 1953. Ze względu na wiek, plasuje się zatem między Lamborghini a Ferrari...

Elektroniczna dokumentacja medyczna czyli jak ugryźć ucyfrowienie RTG – nowości Rayence

Postęp, zmiany i innowacje to nieodłączne cechy intensywnie rozwijających się dziedzin nauki, technologii i medycyny. Inwestycje w nowe technologie są naturalną drogą zwiększenia przychodu i polepszenia jakości usług. Pomimo wynalezienia na początku lat 60-tych pierwszego detektora, umożliwiającego przechwycenie promieniowania w formie cyfrowej, wiele placówek w Polsce – ze względów finansowych – nadal korzysta z systemów analogowych.

Bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegów radioterapii

Choroby nowotworowe obok chorób układu krążenia są główną przyczyną zgonów na świecie. Z roku na rok zwiększa się zachorowalność na nowotwory, a w związku z postępem medycyny i jej możliwości diagnostycznych wzrasta także ich wykrywalność. Jest to powodem bardzo dużego wzrostu liczby pacjentów objętych leczeniem onkologicznym. Ważnym elementem procesu leczenia onkologicznego jest radioterapia wykonywana w seriach zabiegów, które wcześniej zostają szczegółowo zaplanowane tak, aby działania niepożądane i ewentualne uszkodzenia okolicznych dla guza tkanek były jak najmniejsze. 

Leczenie zaburzeń pracy serca - gwarancja bezpieczeństwa z systemem Epoch

Będąc dystrybutorem firmy Stereotaxis na Polskę bardzo nam miło jest przedstawić wyniki badań udostępnione przez Uniwersytet Medyczny Paracelcus na temat korzyści płynących ze stosowania systemu Niobe.