Laserowa korekcja presbiopii (LAPR)

W ostatnim czasie prowadzone są intensywne starania opracowania skutecznej chirurgicznej metody korygującej presbiopję. W 1999 roku Lin wprowadził innowacyjną metodę ablacji twardówki przy użyciu lasera - LAPR (Laser Presbyopia Reversal).

Technika ta polega na wykonaniu, w znieczuleniu nasiękowym, 4 par promienistych nacięć twardówki o długości 4,5mm w 4 kwadrantach. Do wykonania nacięć stosuje się laser Er:YAG firmy OptiVision™ oraz sondę firmy SurgiLight (Orlando, Florida, USA). Laser Er:YAG emituje fale o długości 2940 nm, energia pulsu i częstotliwość są zmienne i mogą wynosić odpowiednio 5-250 mJ i 1-30 Hz.

W LAPR wykorzystuje się energię 20mJ a częstotliwość 20 Hz. Takie parametry lasera warunkują wykonanie precyzyjnego cięcia z bardzo mały uszkodzeniem cieplnym tkanki (nie powoduje koagulacji tkanki).

Pierwszy zabieg LAPR w Europie przeprowadzono w 2001 roku. Obecnie metodą LAPR było zoperowanych kilkuset pacjentów, a 85 ma ponad 5 letnie obserwacje.

Do metody LAPR kwalifikują się pacjenci z najlepszą skorygowaną ostrością wzroku do dali 0.5 lub lepszą, akomodacją 2.5 dioptrii, ekwidalentem sferycznym jawnej wady wzroku (MRSE) od –0.5 do +0.75 dioptrii, różnicą MRSE w co najmniej roku przed operacją 0.5 dioptrii, astygmatyzmem 0.75 dioptrii, ciśnieniem wewnątrzgałkowym w granicach 9-22 mmHg, bez uprzednich okulistycznych zabiegów chirurgicznych.

Badania bezpieczeństwa, skuteczności i stabilności techniki LAPR przeprowadzone w Buenos Aires od września 2000, które objęły 35 pacjentów w wieku od 42 do 60 lat, wykazały zmniejszenie naddatku do bliży z +1.0 - +3.0D (średnio +2.27D) przed zabiegiem do +0 - +2.0D (średnio +0.31D) po operacji. W okresie obserwacji (do 12 miesięcy) nie odnotowano przesunięcia refrakcji w kierunku krótkowzroczności ani też regresji presbiopii.

2-letne obserwacje pacjentów po zabiegu LAPR prowadzone przez Kadmbiego na 117 oczach wykazały średni wzrost amplituda akomodacji o 1.9D. W czasie obserwacji nie wykazano znaczącej statystycznie regresji.

Badanie prowadzone w Stanach Zjednoczonych u 30 pacjentów (60 oczu) wykazały u 93% operowanych widzenie J3 lub lepsze. U 100% pacjentów wystąpił wzrost akomodacji o > 1.0 dioptrię (zakres od 1.0 do 3.25 dioptrii). Obserwowane także nieznaczną poprawę widzenia do dali oraz brak wpływu zabiegu na ciśnienie wewnatrzagłkowe.

Dotychczasowe wyniki badań klinicznych nad LAPR wskazują, że zabieg przywraca naturalną akomodację. Pacjenci mogą czytać z bliskiej odległości pracować przy komputerze z odległości pośredniej oraz prowadzić samochód widząc dobrze do dali bez okularów. Średnio zabieg LAPR pozwala zwiększyć operowanemu akomodację o 2 dioptrie co jest wystarczające aby czytać gazetę bez okularów.

Od września 2006 roku zabiegi wykonywane techniką LAPR będą dostępne w Centrum Mikrochirurgii Oka LASER w Warszawie ul. Grzybowska 6/10 oraz w INTREMEDICA w Poznaniu i Krakowie oraz LAGUNA MEDICAL w Gdańsku i Toruniu.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Czas na zmiany! Lasery okulistyczne Meridian Medical

U nas też zmiany – lasery Ellexa zastąpiły urządzenia szwajcarskiej firmy Meridian Medical.

Komentarz producenta - Oertli

The name Oertli stands for Swiss quality of the highest precision and reliability. We develop and produce our products exclusively in Switzerland, in the St. Gall Rhine Valley. These values are also very important to our business partners. For instance, we have been working for several years with the Swiss laser manufacturer Meridian Medical, which provides us with the Endo laser module in OS 4. 

Współpracujemy tylko z najlepszymi!

Miło mi podzielić się z Państwem dobrą wiadomością. Consultronix, od listopada 2020 r., jest przedstawicielem szwajcarskiej firmy Meridian Medical. Tym samym poszerzył i uzupełnił swoją ofertę laserów okulistycznych. 

Czy na pewno widzisz wszystko? Urządzenia SLO marki Optos

„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, w ten sposób Antoine de Saint-Exupéry w „Małym Księciu” uczył nas, by na ludzi patrzeć sercem. Gdyby jednak nieco zmienić perspektywę i przeanalizować te słowa całkowicie dosłownie? Wtedy moglibyśmy stwierdzić, że patrząc, nie dostrzegamy tego, co jest najbardziej istotne. Taka sytuacja ma szczególne znacznie w diagnostyce medycznej. Przeoczenie danego symptomu może mieć konsekwencje dla zdrowia pacjenta. 

Okiem eksperta - urządzenia Optos

Badanie z urządzeniem Optos pozwala na uwidocznienie oraz utrwalenie w formie fotografii barwnej szczegółów dna oka. Jest to bardzo cenne narzędzie, dzięki któremu można diagnozować, śledzić efekty wdrożonej terapii oraz przede wszystkim rozpoznawać obecność patologii obwodu oka. Wynik badania można uzyskać bez potrzeby rozszerzania źrenic.