Leczenie zaburzeń erekcji - pierwszy w Polsce ośrodek dysponujący terapią ED1000

Autor: dr hab. n. med. Dariusz Kałka

Kategoria: Urologia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/55/2016

Centrum Zdrowia Mezczyzny
Zaburzenia erekcji (ang. Erectile Dysfunction; ED) dotyczą na całym świecie około 150 mln mężczyzn, w tym – blisko 20 mln Europejczyków i ponad 30 mln Amerykanów. Szacuje się, że w Polsce problem ten dotyka aż 3 mln mężczyzn. Jeszcze dramatyczniejszą wymowę mają jednak dane uzyskane na podstawie badań populacyjnych. Wskazują one na występowanie zaburzeń erekcji w 1995 r. u 152 mln mężczyzn i ich dynamiczny wzrost, który doprowadzi w 2025 r. do zwiększenia liczby chorych z rozpoznanymi ED do 322 mln. 

Zgodnie z definicją, mianem zaburzeń erekcji określa się trwałą niezdolność do osiągnięcia i/lub utrzymania erekcji wystarczającej do prowadzenia satysfakcjonującej aktywności płciowej. Podczas konferencji National Institutes of Health Consensus stwierdzono, że „większość chorób związanych z zaburzeniami erekcji dotyczy układu tętniczego”. Dotykają one szczególnie mężczyzn po 50 roku życia, u których aż 40% ED związane jest z zaburzeniami pochodzenia naczyniowego, u podłoża których leży proces miażdżycowy. 

Standard leczenia ED wg zaleceń Europejskiego Towarzystwa Urologicznego z 2015 roku, obejmuje postępowanie pierwszego rzutu, do którego należy terapia inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), zastosowanie urządzeń podciśnieniowych oraz fali uderzeniowej o niskiej energii i niskiej częstotliwości (LESWT– Low Energy Shock-Wave Therapy). Do leczenia drugiego rzutu należy terapia iniekcyjna, a do leczenia trzeciego rzutu – implantacja protez. 

Techniką budzącą szczególnie duże nadzieje w leczeniu zaburzeń erekcji jest należąca do I rzutu leczenia LESWT. Tę nowatorską metodę w standardach Europejskiego Towarzystwa Urologicznego umieszczono już w 2013 r. 

W aparacie ED1000 firmy Medispec, fala uderzeniowa o częstotliwości 2Hz powstaje przy zastosowaniu metody elektrohydraulicznej – polegającej na wyładowaniu elektrycznym pomiędzy dwiema elektrodami iskrownika lub inaczej świecy, które następuje w odpowiednim, mocno przewodzącym roztworze, co daje większą stabilność parametrów generowanych impulsów i zwiększa żywotność elektrod. Pod wpływem wyładowania elektrycznego dochodzi do powstania kawitacji, będącej zespołem zjawisk polegających na powstawaniu, powiększaniu i znikaniu pęcherzyków, bądź innych kawern (zamkniętych obszarów), które zawierają gaz, parę cieczy lub mieszankę gazowo-parową. Elektrolit ulega przemianie w bąble pary, które zapadają się i kurczą pod wpływem miejscowego spadku ciśnienia lub wzrostu temperatury i implozji, co skutkuje wytworzeniem krótkiego impulsu ciśnienia o bardzo dużej amplitudzie. 

Ulokowanie elektrod iskrownika w ognisku reflektora o elipsoidalnej czaszy, umożliwia zogniskowanie energetyczne wytworzonej fali mechanicznej, które zapewnia precyzyjną terapię i dostarczanie fali do tkanek zmienionych chorobowo, a poza obszarem poddawanym terapii energia fali jest za mała, aby dawać efekt biologiczny. Materiałem sprzęgającym, umożliwiającym transmisje fali uderzeniowej z głowicy w głąb tkanek biologicznych, jest najczęściej żel ultrasonograficzny. 

Aparat ED1000 jest pierwszą na rynku, jak się okazało, skuteczną próbą wykorzystania fali uderzeniowej w leczeniu zaburzeń erekcji. Producent, firma Medispec, skorzystał ze swoich wcześniejszych doświadczeń z aparatem Cardiospec. Pokazały one jednoznacznie, iż emitowane impulsy pobudzają angiogenezę – powstawanie nowej siatki naczyń krwionośnych wokół poddawanych zabiegowi tkanek. Tkanki są poddawane obciążeniu na ścinanie przez falę uderzeniową, co prowadzi do odpowiedzi wewnątrz i zewnątrzkomórkowej. W śródbłonku naczyniowym dochodzi do stymulacji syntazy tlenku azotu (ang. endothelial nitric oxide synthase; eNOS) i uwolnienia czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (ang. Vascular Endothelial Growth Factor; VEGF) działającego poprzez receptor Flt-1. To z kolei prowadzi do produkcji antygenu jądrowego proliferacji komórkowej (ang. Proliferating cell nuclear antygen; PCNA) i powstawania nowych naczyń krwionośnych (angiogeneza). 

Stosując ten sam mechanizm, firma Medispec stworzyła ED1000. Jest to urządzenie, które aktualnie posiada najwięcej publikacji potwierdzających jej skuteczność w fachowej prasie medycznej. W wyniku jego działania, w prąciu powstają nowe naczynia krwionośne, które przejmują rolę naczyń niewydajnych, ponownie umożliwiając uzyskanie i utrzymanie wzwodu. Ognisko fali uderzeniowej powstające podczas zabiegu ma kształt elipsoidy i jest trójwymiarowe (średnica 18 mm, wysokość: 100 mm), co zdecydowanie odróżnia je od konkurencyjnych, notabene inspirowanych aparatem Medispec, urządzeń. 

Jednym z pierwszych, a zarazem kluczowym badaniem spełniającym standardy medycyny faktów (ang. Evidence Based Medicine; EBM) była analiza Vardi Y. i wsp., w której wykazano, że LI-ESWT ma korzystny wpływ na sprawność seksualną mężczyzn z zaburzeniami erekcji, obciążonych czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wśród chorych poddanych tej terapii odnotowano istotną poprawę punktacji w kwestionariuszu IIEF oraz poprawę w zakresie przepływu krwi przez naczynia prącia. U 67.86% chorych zaobserwowano, po zakończeniu badania, wystąpienie twardości erekcji umożliwiającej odbycie satysfakcjonującej aktywności seksualnej (EHS? 3). 

Dysponujemy licznymi strategiami terapeutycznymi, które okazały się być bezpieczne i skuteczne w leczeniu zaburzeń erekcji, jednak nie modyfikują one upośledzonego fizjologicznego mechanizmu erekcji, a jedynie działają objawowo. Poczynione w 1990 roku przez Young i Dyson odkrycie, że ultradźwięki lecznicze pobudzają angiogenezę poprzez zwiększenie stężenia śródbłonkowego czynnika wzrostu VEGF, stworzyło podstawy pod rozwój nowej, budzącej nadzieję opcji terapeutycznej, która ma szansę być ciągle rozwijana i udoskonalana. Wstępne dane sugerują, że LI-ESWT jest nową, unikalną metodą, która ma własności rehabilitacyjne poprawiające hemodynamikę w prąciu i można ją skutecznie stosować także w grupie chorych z najcięższymi, nie reagującymi na terapię inhibitorami PDE5 zaburzeniami erekcji. Jednak nadal pozostaje szereg pytań, na które odpowiedź mogą dać kolejne obserwacje prowadzone na dużych populacjach pacjentów z ED, w tym badania nad optymalnym schematem terapii i analiz potwierdzających długotrwałą skuteczność tego leczenia. 

Centrum Zdrowia Mężczyzny stanowi unikalne na mapie Europy miejsce zajmujące się zaburzeniami erekcji u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W swojej codziennej pracy korzystamy z nowoczesnej diagnostyki i nieinwazyjnej terapii naczyniopochodnych zaburzeń erekcji. Jako pierwszy w Polsce ośrodek dysponowaliśmy terapią ED1000 firmy Medispec. Prostota i dobra tolerancja, a zarazem bezpieczeństwo tej metody terapeutycznej, co wiąże się z brakiem jakichkolwiek skutków ubocznych podczas prowadzonych, kilkuletnich badań klinicznych, w połączeniu z jego właściwościami rehabilitacyjnymi sprawia, że metoda fali uderzeniowej stanowi nową, atrakcyjną możliwość terapeutyczną dla mężczyzn z zaburzeniami erekcji, po którą w swej codziennej praktyce chętnie sięgamy.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Urologia:

Prostota jako szczyt wyrafinowania system irygacji do zabiegów URS – Peditrol

Każdy urolog, który miał do czynienia z zabiegami endoskopowego kruszenia złogów, wie jak ważna dla dobrej widoczności pola operacyjnego jest irygacja. Jej znaczenie wzrasta podczas zabiegów giętkiej ureterorenoskopii. Jest to związane zazwyczaj z mniejszą średnicą endoskopu, cieńszymi i dłuższymi kanałami irygacyjnymi, współdzielonymi z różnymi narzędziami oraz zagięciem końcówki endoskopu podczas pracy. 

Rewolucja w ureterorenoskopii

W przeszłości znacznym problemem dla lekarzy zajmujących się operacyjnym leczeniem kamicy nerkowej, były złogi zlokalizowane w górnej części układu moczowego – w nerkach. „Kamienie” znajdujące się w pęcherzu, moczowodzie, a nawet w górnej części nerki, dla niektórych operatorów były osiągalne przy użyciu sztywnego ureterorenoskopu. Natomiast te znajdujące się w dolnej i środkowej części nerki oraz te, które przemieściły się tam z różnych powodów w trakcie zabiegu – poprzez budowę tego narządu – były niedostępne. Lekarzowi pozostawało skierowanie pacjenta na inwazyjną operację otwartą/laparoskopową, mniej inwazyjny zabieg PCNL (przezskórnej nefrolitotrypsji) lub nieinwazyjny ESWL (zewnątrzustrojowa litotrypsja falą uderzeniową). 

ED1000 - nowoczesna terapia zaburzeń erekcji falą uderzeniową

Już od pewnego czasu w Polsce, w prywatnych klinikach, dostępna jest nowoczesna terapia zaburzeń erekcji falą uderzeniową. Jest ona niezwykle skuteczna w przypadku pacjentów z problemami o podłożu naczyniowym. Metoda ta polega na umieszczeniu tkanek pacjenta w ognisku terapeutycznej fali uderzeniowej i wystawieniu ich przez to na działanie sił ścinających. Skutkiem takiego działania jest przyspieszenie naturalnego procesu rewaskularyzacji tkanek. Powstające naczynia przejmują funkcjonalność tych niedrożnych, a pacjent może powrócić do młodzieńczej sprawności.