Leczenie zaburzeń pracy serca - gwarancja bezpieczeństwa z systemem Epoch

Autor: Wojciech Kasparek

Kategoria: Diagnostyka obrazowa Artykuł opublikowano w CX News nr 4/58/2016

Będąc dystrybutorem firmy Stereotaxis na Polskę bardzo nam miło jest przedstawić wyniki badań udostępnione przez Uniwersytet Medyczny Paracelcus na temat korzyści płynących ze stosowania systemu Niobe. 

ST. Louis, MO, 1.06.2016 - Stereotaxis, Inc., światowy lider w dziedzinie innowacyjnych technologii w leczeniu zaburzeń rytmu serca, ogłosiła wyniki badań retrospektywnych przeprowadzonych na uniwersytecie Medycznym Paracelsus w Norymberdze, w Niemczech, które wykazały znaczne zmniejszenie narażenia na promieniowanie pacjentów poddawanych ablacji trwałego migotania przedsionków (AF) z wykorzystaniem systemu nawigacji magnetycznej Niobe®. Badania te otrzymały pierwszą nagrodę w kategorii „Najlepsza prezentacja plakatowa” na Europejskim Kongresie Towarzystwa Arytmii Serca w Paryżu. W związku z ogłoszeniem wyników częściowych oraz otrzymaniem nagrody udało się uzyskać krótkie komentarze od lekarzy na temat doświadczeń i opinii dotyczących sprzętu Stereotaxis. 
 
 EPOCH
 
„System Niobe jest przez nas wykorzystywany codziennie. Ufamy, iż poprawia on pośrednio bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów ablacji migotania przedsionków, częstoskurczy komorowych i innych skomplikowanych przypadków”, mówi Dr Dirk Bastian, specjalista w elektrofizjologii Uniwersytetu Medycznego Paracelsus w Norymberdze. „Dane zebrane podczas przeprowadzonych procedur wykazują znaczne zmniejszenie czasu fluoroskopii, co może być uzyskane jedynie poprzez zastosowanie możliwości sterowania odległościowego z wykorzystaniem systemu Niobe oraz integracyjnych, jednocześnie minimalizująca narażenie na promieniowanie zarówno dla pacjenta, jak i operatora. System Niobe dodatkowo zapewnia dokładne odzwierciedlenie sytuacji operacyjnej minimalizując ryzyko powikłań. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych dokonań, aby móc dzielić się następnymi osiągnięciami, będziemy kontynuować nasze działania, aby zapewnić najwyższy poziom opieki nad pacjentem za pomocą innowacyjnych technologii medycznych.” 

W badaniu przeanalizowano dane dotyczące 169 pacjentów z objawowym, trwałym migotaniem przedsionków poddawanych ablacji z systemem Niobe, dokumentując czas fluoroskopii potrzebny do kalibracji, dostęp transseptyczny/ pozycjonowanie cewnika i mapowanie/ablację. Łączny czas fluoroskopii wynosił 5.1 ± 3.8 minuty, w porównaniu do średnio 14-60 minut podanej dla tradycyjnych manualnych procedur ablacji. Efektywna dawka promieniowania mieściła się od 0.61 ± 0.9 millisieverts (MSV) w porównaniu do typowej średniej efektywnej dawki 16.6 mSv zmierzonych podczas procedur klasycznych, co stanowi 96% redukcję. 

Norymberski szpital jest jednym z największych w Europie, wyposażonym w system Niobe w ramach budowy centrum sercowo-naczyniowego. Lekarze: Konrad Göhl i Dirk Bastian zostali przeszkoleni w zakresie sterowania systemem Niobe w 2011 roku i zakończyli do tego czasu ponad 1000 procedur ablacji z wykorzystaniem zdalnej nawigacji magnetycznej. Dział elektrofizjologii niedługo zakończy okres 12 miesięcznej obserwacji na około 600 pacjentach poddanych ablacji AF z systemem Niobe i przeanalizuje dane dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i ekspozycji na promieniowanie dla całej grupy, jak również kilku podgrup (zdalnej magnetycznej ablacji migotania przedsionków). 

Stereotaxis to technologia medyczna i lider innowacji w rozwoju zrobotyzowanych systemów nawigacji instrumentów kardiologicznych mających na celu zwiększenie efektywności leczenia zaburzeń rytmu serca oraz chorob wieńcowych, a także rozwiązań do zarządzania informacjami w laboratorium interwencyjnym. Ponad 100 wydanych patentów pozwala wspierać platformę Stereotaxis, co umożliwia lekarzom na całym świecie zapewnić niezrównaną opiekę nad pacjentem z precyzją i bezpieczeństwem robota, poprawiać efektywność i wydajność laboratorium oraz zwiększać integrację informacji procesowej. Rdzeń Stereotaxis - Epoch® obejmuje: Niobe® system nawigacji magnetycznej, portfolio Odyssey® - systemu optymalizacji laboratorium, sieci i pacjenta, rozwiązań zarządzania informacją oraz zrobotyzowanego systemu nawigacji Vdrive® i materiałów eksploatacyjnych.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki StereotaxisOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Diagnostyka obrazowa:

Mały aparat do zadań specjalnych. Nowość w ofercie

Codzienna praktyka szpitalna w dużej mierze opiera się na szeregu urządzeń diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie X. Aparaty RTG stacjonarne, przyłóżkowe, mammografy, tomografy komputerowe to urządzenia będące przeważnie na wyposażeniu Zakładów Diagnostyki Obrazowej z dedykowanym personelem wykonującym badania. Jednak najprawdopodobniej najliczniejszą grupą sprzętów bazujących na promieniowaniu X są śródoperacyjne aparaty z ramieniem C. W przeciwieństwie do urządzeń z ZDO – są one obsługiwane przez lekarzy podczas zabiegów. Ciężar, gabaryty, obecność innych systemów na sali operacyjnej to tylko kilka przykładów utrudnień z jakimi spotykają się chirurdzy. Producenci nieustannie dokładają starań, aby tę sytuację poprawić, czego owocem stał się aparat XiScan 5000 z mini ramieniem C firmy FM Control – przedstawiciela kompaktowych, mobilnych systemów do obrazowania fluoroskopowego podczas zabiegów. 

„Ferrari” w GMM

General Medical Merate (GMM) jest na rynku medycznym już ponad 65 lat, czyli od roku 1953. Ze względu na wiek, plasuje się zatem między Lamborghini a Ferrari...

Elektroniczna dokumentacja medyczna czyli jak ugryźć ucyfrowienie RTG – nowości Rayence

Postęp, zmiany i innowacje to nieodłączne cechy intensywnie rozwijających się dziedzin nauki, technologii i medycyny. Inwestycje w nowe technologie są naturalną drogą zwiększenia przychodu i polepszenia jakości usług. Pomimo wynalezienia na początku lat 60-tych pierwszego detektora, umożliwiającego przechwycenie promieniowania w formie cyfrowej, wiele placówek w Polsce – ze względów finansowych – nadal korzysta z systemów analogowych.

Bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegów radioterapii

Choroby nowotworowe obok chorób układu krążenia są główną przyczyną zgonów na świecie. Z roku na rok zwiększa się zachorowalność na nowotwory, a w związku z postępem medycyny i jej możliwości diagnostycznych wzrasta także ich wykrywalność. Jest to powodem bardzo dużego wzrostu liczby pacjentów objętych leczeniem onkologicznym. Ważnym elementem procesu leczenia onkologicznego jest radioterapia wykonywana w seriach zabiegów, które wcześniej zostają szczegółowo zaplanowane tak, aby działania niepożądane i ewentualne uszkodzenia okolicznych dla guza tkanek były jak najmniejsze.