Monitorowanie z jeszcze większą dokładnością

Autor: Leszek Piątek

Kategoria: Onkologia i Radioterapia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/67/2020

Wraz z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy współpracę z brytyjską firmą Vision RT – niekwestionowanym liderem rozwiązań radioterapeutycznych w zakresie pozycjonowania i monitorowania położenia pacjenta w trakcie napromienianiavision rt.
 
Od blisko 20 lat firma Vision RT rozwija technologię SGRT*, której założeniem jest prowadzenie zabiegów radioterapii z jednoczesnym monitorowaniem położenia pacjenta i ewentualnym przerwaniem wiązki terapeutycznej, jeżeli obraz powierzchni pacjenta wyjdzie poza zadany obszar tolerancji, w którymś z 6 obserwowanych stopni swobody. Skuteczność, bezpieczeństwo i walory kliniczne wykorzystywanej metody potwierdza ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych, pochodzących ze znanych i opiniotwórczych ośrodków medycznych, naukowych i badawczych na całym świecie.
 
Fantom pacjenta tworzony jest na podstawie obrazu ze specjalnie skonfigurowanych trzech zestawów kamer 3D, umieszczonych z boków oraz w nogach stołu terapeutycznego. Obraz ten porównywany jest z położeniem pacjenta zarejestrowanym podczas skanów CT przy symulacji.
System AlignRT jest bezinwazyjny, nie używa promieniowania jonizującego i znajduje zastosowanie przy pozycjonowaniu różnych obszarów anatomicznych (między innymi piersi, płuc, wątroby, głowy i szyi itd.).
 
Najczęstszymi wskazaniami klinicznymi do stosowania systemów AlignRT są:
  • napromienianie lewej piersi na głębokim wdechu – DIBH** (ochrona serca),
  • procedury realizowane w obszarze głowy i szyi,
  • radiochirurgia stereotaktyczna – SRS,
  • radioterapia stereotaktyczna – SBRT,
  • pozycjonowanie miednicy czy kończyn,
  • radioterapia pediatryczna.
Jednym z unikatowych rozwiązań systemu AlignRT jest możliwość obserwacji trendu zmian powierzchni pacjenta wywołanej np. obrzękiem lub utratą masy ciała w trakcie terapii. System jest w stanie wyliczyć o ile aktualna powierzchnia zmieniła się względem powierzchni referencyjnej, pozwalając na podjęcie decyzji o kontynuacji leczenia lub potrzebie przygotowania nowego planu terapii.
AlignRT rekonstrukcja i rejestracja powierzchni – źródło własne 
 
Na całym świecie zainstalowanych jest ponad 1 200 systemów AlignRT, które stały się już standardem w praktyce klinicznej w wielu krajach. W Polsce obecna baza instalacyjna to 20 urządzeń w 10 różnych zakładach radioterapeutycznych.
 
W połowie 2019 roku firma Vision RT stworzyła w Warszawie Centrum Badawczo–Rozwojowe, zatrudniające kilkadziesiąt osób do prac nad dalszym rozwojem technologii SGRT. Centrum wyposażone jest w nowoczesną salę szkoleniową wraz z systemami demo AlignRT.
 
Mocną stroną obecności Vision RT w Polsce jest polskojęzyczne wsparcie aplikacyjne i serwisowe.
 
Vision RT patronuje platformie internetowej www.SGRT.org, które zrzesza ponad 8000 lekarzy radio-onkologów, fizyków medycznych i elektroradiologów z całego świata, a której celem jest merytoryczna wymiana poglądów i doświadczeń związanych z techniką SGRT.
Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu z naszą firmą. Chętnie odwiedzimy Państwa ośrodek z kilkunastominutową prezentacją pokazującą szczegóły rozwiązań systemów AlignRT, GateCT i GateRT. ♦
 
*z ang. Surface Guided Radiation Therapy
**z ang. Deep Inspration Breath Hold

Więcej informacji na temat pozycjonowania pacjenta, moitorowanie pacjenta, naświetlanie, radioterapia, nowotwór, terapia znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki Vision RTOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Onkologia i Radioterapia:

Technologia SGRT nowym standardem nowoczesnej i ultra bezpiecznej radioterapii

SGRT – precyzja w radioterapii
SGRT (Radioterapia Sterowana Obrazem Powierzchni Ciała Pacjenta) to dynamicznie rozwijająca się technika, która używa technologii STEREO VISION do śledzenia pozycji pacjenta we wszystkich 6 stopniach swobody. Monitoring pozycji osoby leczonej odbywa się zarówno w trakcie pozycjonowania, jak i dostarczania wiązki terapeutycznej.

Fluorescencyjna mikroskopia konfokalna ex vivo do szybkiej oceny tkanek w praktyce patologii chirurgicznej

Obrazowanie optyczne jest szybko ewoluującą dziedziną, która obejmuje kilka technik stosowanych do nieinwazyjnego obrazowania próbek tkanek biologicznych. W przeciwieństwie do innych rodzajów obrazowania, metoda ta wykorzystuje światło widzialne oraz właściwości fotonów do uzyskania szczegółowych obrazów tkanki, bez narażenia jej na szkodliwe promieniowanie. Platformy do obrazowania optycznego są bezpieczniejsze, szybsze, nadają się do powtórzenia procedury w późniejszym czasie. Techniki, takie jak laserowa endomikroskopia konfokalna oraz optyczna tomografia koherentna, pozwalają na obrazowanie w wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym narządów in vivo, umożliwiając wczesne wykrycie zmian. Ponadto, te techniki obrazowania również ułatwiają pozyskiwanie ukierunkowanych biopsji w celu lepszej kategoryzacji zmiany.

Pierwszy IQM w Polsce

Postęp w zakresie szybszej i dokładniejszej diagnostyki obrazowej skutkuje wykryciem wzrastającej liczby chorób nowotworowych. Wynikiem tego jest coraz większe zapotrzebowanie na zabiegi radioterapii. Naświetlenie pacjenta, tak jak każde badanie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie, podlega stosownej „kontroli”.