Najlepszy Produkt w Nowej Szacie

Autor: Tomasz Kukulski

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 2/21/2007

Swój sukces na rynku medycznym Siemens Finance zawdzięcza między innymi produktowi, który jest znakomicie dopasowany do potrzeb tego rynku. Produktem tym jest pożyczka pozwalająca w pełni skorzystać z obniżonego podatku VAT, którym obłożony jest sprzęt medyczny.

Dzięki takiej umowie klient medyczny płaci jedynie 7% podatku VAT od wartości sprzętu – odsetki zaś są wolne od podatku VAT. Biorąc po uwagę fakt, iż firmy prowadzące działalność na rynku usług medycznych nie mogą odliczyć płaconego podatku VAT, takie rozwiązanie jest w istocie najtańszym z możliwych. Nic dziwnego, że w związku z tym zdecydowana większość umów finansowania sprzętu medycznego jest zawierana na drodze umowy pożyczki.

Omawiana umowa składa się z właściwej umowy pożyczki oraz z umowy przewłaszczenia sprzętu, który jest dzięki niej finansowany. Taka konstrukcja sprawiała wszakże, że do tej pory umowa ta była mniej przejrzysta od umowy leasingu finansowego, w której odsetki są jednak obłożone podatkiem VAT (a więc mniej korzystnie). Biorąc to pod uwagę, Siemens Finance po licznych konsultacjach zmienił sposób podpisywania umowy pożyczki tak, aby zbliżyć go jak najbardziej do sposobu obowiązującego dla umów leasingowych. Teraz cała umowa pożyczki łącznie z umową przewłaszczenia mieści się na jednej stronie i wymaga złożenia tylko jednego podpisu. Niewątpliwie poprawia to przejrzystość całej umowy i sprawia, że najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta staje się jednocześnie rozwiązaniem dokumentacyjnie najprostszym.

Oferta Siemens Finance  jest zatem teraz jeszcze bardziej konkurencyjna. Mamy świadomość, iż pozycja lidera w finansowaniu służby zdrowia w Polsce wymaga nieustannej innowacyjności. Siemens Finance jest w stanie sprostać tym wymaganiom i skutecznie reagować na zmieniające się potrzeby rynku.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.