Nasze doświadczenia z soczewką ASPIRA-aA (HumanOptics)

Operacja zaćmy to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych na świecie. W Polsce przeprowadzanych jest ponad 300 tysięcy zabiegów rocznie[1]. Trwa wyścig pomiędzy firmami medycznymi proponującymi coraz lepsze narzędzia i implanty chirurgiczne. Poszerza się spektrum materiałów i konstrukcji wykorzystywanych do produkcji soczewek wewnątrzgałkowych. Często uczymy się ich właściwości przez lata własnych doświadczeń i obserwacji. Materiały, z których produkowane są soczewki wewnątrzgałkowe wywołują specyficzną odpowiedź tkankową i tolerancję biologiczną określaną biokompatybilnością. W odniesieniu do IOL możemy mówić o biokompatybilności naczyniówkowej (reakcja komórkowa) oraz torebkowej (reakcja torebek soczewki)[2]. Poniżej przedstawiamy nasze doświadczenia z soczewką ASPIRA-aA.

Soczewka ASPIRA-aA to jednoogniskowa, zwijalna, tylnokomorowa soczewka wewnątrzgałkowa (IOL) produkowana przez firmę HumanOptics (Erlangen, Niemcy). Jednoczęściowa konstrukcja z haptykami w kształcie litery „C” wykonana została z hydrofilnego akrylu (uwodnienie 26% w 35°), absorbującego promieniowanie UV. Przednia powierzchnia optyki ma konstrukcję asferyczną, zaś tylna ostra krawędź na obszarze 360° ma stanowić barierę dla migracji komórek nabłonkowych soczewki i zapobiegać zmętnieniu torebki tylnej (rys.1.[3]). 

W Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry w Lublinie w latach 2016-2018 ocenialiśmy biokompatybilność soczewki ASPIRA-aA (HumanOptics AG). Aby podwyższyć stopień trudności skupiliśmy się na porównaniu efektów w oczach z zespołem pseudoeksfoliacji (PEX) i grupie kontrolnej oczu z zaćmą bez innych patologii. Powszechnie wiadomo, że operacje zaćmy w oczach z PEX mogą być dużym wyzwaniem ze względu na częstsze powikłania śródoperacyjne (wąska źrenica, osłabienie obwódki rzęskowej, podwichnięcie lub zwichnięcie soczewki, uszkodzenie torebki) oraz pooperacyjne (przedłużający się odczyn zapalny, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, zmętnienie torebki, podwichnięcie lub zwichnięcie kompleksu z torebką - IOL). Nasze wyniki są następstwem przeprowadzenia 149 niepowikłanych operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wewnątrztorebkową implantacją soczewki ASPIRA-aA (76 oczu z PEX oraz grupa kontrolna 73 oczy bez PEX). Wszystkie zabiegi wykonał jeden chirurg (T. Ż.). Badaliśmy biokompatybilność IOL w okresie 7 dni, 3 miesięcy i 1 roku po zabiegu. Reakcję komórkową szacowaliśmy na podstawie odczytu tyndalometru (Kowa FM-500) oraz subiektywnej obserwacji klarowności płynu w komorze przedniej. Wyniki badań pokazały, że reakcja zapalna po 7 dniach i 3 miesiącach po operacji była podobna w obu grupach, zaś po 1 roku po operacji istotnie mniejsza w oczach z PEX (tab.1.). 

Reakcję torebkową analizowaliśmy na podstawie migracji oraz proliferacji komórek nabłonkowych soczewki (LEC = lens epithelial cells) na torebkę tylną (PCO = posterior capsule opacification) i przednią soczewki (ACO = anterior capsule opacification) oraz odrastanie LEC na przednią powierzchnię optyki IOL. PCO ocenialiśmy subiektywnie według 4-stopniowej skali, gdzie stopień 1 oznaczał minimalne, zaś stopień 4 ciężkie zmętnienie tylnej torebki soczewki[4]. Wyniki naszych obserwacji pokazały niskie PCO w obu grupach po 1 roku po operacji (0.82 ± 0.09 w oczach z PEX i 0.96 ± 0.08 w grupie kontrolnej) (tab. 2.).

Intensywność zmętnienia torebki przedniej określaliśmy w skali 3-stopniowej, gdzie 1 oznaczał łagodne, a 3 ciężkie zmętnienie[5]. Rok po zabiegu stopień ACO był wyższy w oczach z PEX w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio 1.35 ± 0.09 oraz 0.88 ± 0.09) (tab. 3.).

Powyższe wyniki badań potwierdzają dobrą biokompatybilność soczewki ASPIRA-aA (HumanOptics AG) wszczepianej w czasie operacji zaćmy. Nasze doświadczenia pokazują możliwość implantacji soczewki ASPIRA-aA z dużym powodzeniem zarówno w oczach z zaćmą niepowikłaną, jak i w oczach o podwyższonym ryzyku powikłań, do których niewątpliwie należą pacjenci z PEX.

Mamy nadzieję, że w dobie dostępności wielu materiałów, korzystanie z rozwiązań sprawdzonych w praktyce klinicznej pomoże w wyborze optymalnej IOL dla każdego pacjenta. ♦

Piśmiennictwo:
[1] Kryteria kwalifikacyjne do operacji zaćmy. Rękas M. URL https://www.mp.pl/okulistyka/wytyczne/wytyczne-iartykuly/172546,kryteria-kwalifikacyjne-do-operacji-zacmy
[2] Amon M. Biocompatibility of intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 2001;27(2):178-9
[3] https://www.humanoptics.com/en/physicians/intraocular-lenses/monofocal-1p-aspira/#d2
[4] Findl, O., et al., Comparison of 4 methods for quantifyingposteriorcapsuleopacification. J CataractRefractSurg, 2003. 29(1): p. 106-11 [5] Vock, L., et al., Effect of the hydrophilicity of acrylicintraocularlensmaterial and hapticangulation on anteriorcapsuleopacification. Br J Ophthalmol, 2007. 91(4): p. 476-80

Więcej informacji na temat HumanOptics, soczewki wewnątrzgałkowe, Aspira-aA, soczewki hydrofilne znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Mikrochirurgia oka:

OS 4™ - platforma operacyjna nowej generacji

Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego wydania CX News prezentujemy najnowsze funkcje aparatu OS 4 w ulepszonej wersji. Upgrade przyniósł kilka ważnych zmian ułatwiających wykonywanie zabiegów oraz zwiększających komfort obsługi sprzętu. Na grafice poniżej wyróżnione zostały nowe elementy. Przypominamy również o standardowych cechach wszechstronnego aparatu firmy Oertli Instrumente AG. Nowe funkcje zyskał także sterownik nożny, obsługujący zarówno aparat, jak i laser. Teraz możemy skorzystać ze 100 predefiniowanych ustawień dopasowanych do naszych potrzeb! 

Testymonial nt. OS 4™

Firmę Oertli znam już prawie 20 lat. Pierwszy aparat dostałem od znajomego lekarza z Niemiec, później przez prawie 15 lat pracowałem na aparatach CataRhex i OS 3. 

Twoje okno na świat. TRIVA firmy HumanOptics

Czas pandemii wiele nam uświadomił, zmodyfikował nasze życie i pokazał nowe formy egzystencji w społeczeństwie. Ludzie bez względu na wiek, czy status społeczny musieli nadążyć za trendami i cyfrową ewolucją świata. Nowa rzeczywistość także na seniorach wymusiła natychmiastowe przystosowanie się do niestandardowych warunków. Kontakt ze światem stał się możliwy w dużej mierze dzięki mediom czy urządzeniom multimedialnym. Dobra jakość wzroku stała się więc istotna, aby móc w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Technologia optyczna, również podlegająca ewolucji, musiała sprostać wymaganiom nowych realiów. Specjaliści, poszukując rozwiązań na poprawę komfortu życia ludzi, poddali analizie dostępne już na rynku produkty. 

Testymonial nt. Triva

Klinika Oczu, Ośrodek Okulistyczny w Jeleniej Górze, jako pierwszy w Polsce wszczepił nowy model soczewki multifokalnej – trójogniskowy implant Triva-aAY, niemieckiej firmy HumanOptics.

Nasze doświadczenia z soczewką toryczną Vivinex™ Toric firmy HOYA

Metodą z wyboru w leczeniu współistniejącej zaćmy i astygmatyzmu rogówkowego jest fakoemulsyfikacja soczewki własnej i wszczep sztucznej soczewki torycznej. Aby osiągnąć najlepszy wynik refrakcyjny zaleca się, aby korygować astygmatyzm rogówkowy w przypadku, gdy jest on większy od 0,75 D. Ma to szczególnie duże znaczenie podczas wszczepu soczewki wieloogniskowej lub o wydłużonej głębi ostrości (EDOF). Szacuje się, że około 40% pacjentów ma astygmatyzm rogówkowy większy niż 1 D. Około 10% pacjentów zgłasza się z astygmatyzmem wynoszącym ponad 2 D. Zmiany w finansowaniu leczenia zaćmy, które zaszły w 2018 r. umożliwiły korygowanie astygmatyzmu rogówkowego powyżej 2 D podczas operacji usunięcia zaćmy w ramach zabiegu refundowanego. To sprawiło, że soczewki toryczne są dzisiaj znacznie częściej stosowane w codziennej praktyce.