Nasze doświadczenia z soczewką toryczną Vivinex™ Toric firmy HOYA

Metodą z wyboru w leczeniu współistniejącej zaćmy i astygmatyzmu rogówkowego jest fakoemulsyfikacja soczewki własnej i wszczep sztucznej soczewki torycznej. Aby osiągnąć najlepszy wynik refrakcyjny zaleca się, aby korygować astygmatyzm rogówkowy w przypadku, gdy jest on większy od 0,75 D. Ma to szczególnie duże znaczenie podczas wszczepu soczewki wieloogniskowej lub o wydłużonej głębi ostrości (EDOF). Szacuje się, że około 40% pacjentów ma astygmatyzm rogówkowy większy niż 1 D. Około 10% pacjentów zgłasza się z astygmatyzmem wynoszącym ponad 2 D. Zmiany w finansowaniu leczenia zaćmy, które zaszły w 2018 r. umożliwiły korygowanie astygmatyzmu rogówkowego powyżej 2 D podczas operacji usunięcia zaćmy w ramach zabiegu refundowanego. To sprawiło, że soczewki toryczne są dzisiaj znacznie częściej stosowane w codziennej praktyce. 

Soczewkę toryczną HOYA Vivinex™ Toric w systemie iSert® wszczepiamy od 1,5 roku, a od około 2 miesięcy mamy doświadczenie z nowym systemem multiSert®. Wyniki refrakcyjne są bardzo dobre, soczewka jest stabilna i nie rotuje się w torebce. Nie stwierdziliśmy żadnego przypadku decentracji wszczepu. Kalkulator dedykowany soczewce Vivinex™ Toric (https://www.hoyatoric.com/?p=calc) uwzględnia astygmatyzm pochodzący z tylnej powierzchni rogówki poprzez zastosowanie modelu regresji metodą Abulafii i Kocha. Znacząco poprawia to przewidywalność korekcji i jest również wykorzystane w kalkulatorze torycznym Barretta (nomogram Baylor). Oczywiście modele uwzględniające astygmatyzm tylnej powierzchni rogówki zawodzą w przypadku nietypowej rogówki, np. w stożku, po przeszczepie rogówki, po laserowej korekcji, a także w astygmatyzmach skośnych. Wtedy zaleca się, aby formuła Abulafii i Kocha była wyłączona. Ponadto, kalkulator szacuje efektywną pozycję soczewki i dostosowuje moc cylindryczną soczewki do astygmatyzmu w płaszczyźnie rogówki opierając się na formule Holladay 1. 

Soczewka jest preloadowana, szerokość tipa wynosi 1,7 mm. Przez cięcie 2,2 mm tip przechodzi bez oporu, również w przypadku większych mocy soczewek. Z systemem iSert® mamy do czynienia już od dawna, a od 2 miesięcy korzystamy z systemu multiSert®. Mamy tu możliwość wyboru tradycyjnego dla iSert® wkręcania soczewki (screw method), lub standardowego wciskania tłoka injektora (push method). Wkręcanie soczewki może być korzystniejsze w przypadku luźnych więzadełek, natomiast korzystanie z wciskanego tłoka pozostawia wolną drugą rękę, co umożliwia hydroimplantację soczewki, utrzymując napięcie przez użycie irygacji. Zaletą systemu multiSert® jest również możliwość dostosowania osłonki tipa injektora do preferencji wszczepu odnośnie głębokości wprowadzenia tipa do przedniej komory. Podsumowując, obsługa injektora multiSert® jest bardzo intuicyjna, a korekcja astygmatyzmu z użyciem soczewki HOYA Vivinex™ Toric jest bezpiecznym i  przewidywalnym procesem. ♦

Więcej informacji na temat Vivinex Toric, soczewka toreczna, soczewka wewnątrzgałkowa, Hoya Surgical znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki Hoya Surgical OpticsOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Mikrochirurgia oka:

Kiedy warto odejść od standardów? Witrektomia 23, 25 czy 27G?

Postęp technologiczny w zakresie witrektomii umożliwił wykonywanie zabiegów chirurgicznych za pomocą systemów w rozmiarach od 23 do 27G. Złotym standardem jest 23G, jednak w niektórych przypadkach warto dać szansę mniejszej alternatywie. System o rozmiarze 27G wymaga cięcia o średnicy zaledwie 0,42 mm, co pozwala na perfekcyjne zasklepienie się ran, zmniejsza stan zapalny oraz ból pooperacyjny w porównaniu do witrektomii 25G (Kaushik, et al., 2022; Schaal, et al., 2014). W przypadku witreoretinopatii proliferacyjnej (PVR) i retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej (PDR) mniejsza średnica narzędzi pozwala na bardziej precyzyjną manipulację. Wskazania chirurgiczne w witrektomii przez część płaską ciała rzęskowego (PPV) 27G obejmują: otwór plamki, ERM, zespół trakcji szklistkowo-plamkowych, obrzęk plamki, krwawienia w tylnym odcinku, trakcyjne odwarstwienie siatkówki, zmętnienie ciała szklistego, a także cukrzycowe odwarstwienie trakcyjne, przedarciowe odwarstwienie siatkówki (RRD), zapalenie wnętrza gałki ocznej i krwotok podplamkowy. 

Lotnik musi mieć sokoli wzrok

,,Lotnik musi mieć sokoli wzrok" - tak pisały czasopisma lotnicze, w których jako pacholę się zaczytywałem. Marzyłem bowiem, żeby zostać lotnikiem. Były tam rekomendacje, jak dbać o wzrok. Zgodnie z zaleceniami odbywałem spacery, by patrzeć na odległe zielone łąki i lasy. Jadłem też dużo marchewki. Pierwsze badanie przez lotniczą komisję lekarską było pozytywne. Nawet zdziwiłem się, że potrafiłem rozróżniać subtelne barwy i precyzyjnie określić odległości. 

Soczewka Aspira 3P-aVA w nowej odsłonie. Metoda fiksacji transskleralnej

Jednym z czynników wpływających na poprawne przeprowadzenie fiksacji transskleralnej soczewki wewnątrzgałkowej techniką Yamane jest dobór odpowiedniego implantu. Spośród dostępnych na rynku soczewek na uwagę zasługuje Aspira 3P-aVA niemieckiej firmy HumanOptics.

Okiem eksperta - Lek. Tomasz Kuc

W codziennej praktyce uzyskanie satysfakcjonującej refrakcji bywa problematyczne, ze względu na pojawiające się utrudnienia w procesie wszczepu implantu. Najważniejsze z nich to: bezsoczewkowość powiązana z brakiem wsparcia torebki tylnej, podwichnięcie implantu, a szczególnie przemieszczenie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej do komory ciała szklistego. 

Wszczep soczewki torycznej tips&tricks

Chirurgia zaćmy z wszczepem sztucznej soczewki to kilkadziesiąt lat historii. Obecnie, w dobie dostępu do wysokiej klasy soczewek wewnątrzgałkowych, z całą pewnością zabieg usunięcia zaćmy jest dodatkowo zabiegiem refrakcyjnym, umożliwiającym skorygowanie wady refrakcji pacjenta i częściowe lub całkowite uwolnienie go od konieczności stosowania korekcji okularowej. Soczewkami wewnątrzgałkowymi korygujemy krótkowzroczność, nadwzroczność, starczowzroczność czy astygmatyzm. W przypadku tego ostatniego, każdy nawet najmniejszy astygmatyzm ma wpływ naostrość wzroku, natomiast wada powyżej 1,5 - 2 dioptrii cylindrycznych ma istotny wpływ na komfort życia pacjenta i praktycznie skazuje go na konieczność stosowania okularów. Astygmatyzm umiarkowany (od 1 do 2 D cylindrycznych) występuje u około 25% populacji, a astygmatyzm powyżej 2 D dotyczy 10% pacjentów. Randomizowane badania przeprowadzone na grupie 23 240 pacjentów operowanych z powodu zaćmy wykazały, że istotny astygmatyzm wykryto u 7,15% z nich.