Nowy program finansowania poprzez kredyt kupiecki

Autor: Tomasz Kukulski

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 1/20/2007

Siemens Finance wraz z Consultronix przygotowały nowy program, którego celem jest ułatwienie finansowania zakupu nowoczesnych technologii medycznych. Główną zaletą tego programu jest możliwość takiego skonstruowania umowy, która umożliwia jednoczesne nabycie nowego sprzętu medycznego i zrazem finansowanie tego zakupu.

Klient podpisuje tylko jedną umowę z dostawcą, firmą Consultronix, w której płatność za dostarczony sprzęt zostaje rozłożona na raty. Po zrealizowaniu dostawy strumień przyszłych wierzytelności zostaje sprzedany do Siemens Finance, który w ten sposób staje się podmiotem finansującym przedsięwzięcie. Pierwszym etapem omawianej metody finansowania jest, zatem kredyt kupiecki. Ta forma finansowania stosowana jest na rynku od dawna, najczęściej jako klasyczne wydłużenie terminu płatności przez dostawcę, ale stosowane zazwyczaj na krótki, kilkumiesięczny okres czasu. Istotnym wyróżnikiem wspólnego programu Cosultronix oraz Siemens Finance jest to, że termin płatności zostaje wydłużony nawet do sześciu lat i cena zostaje rozbita na wymaganą ilość stałych, miesięcznych rat.

Jak omawiany produkt działa w praktyce? Otóż klient przy podpisaniu umowy dostawy z płatnością rozbitą na raty przedstawia Consultronixowi dokumenty niezbędne dla akceptacji ryzyka finansowania i po uzyskaniu akceptacji zawiera umowę. Umowa dostawy zostaje zrealizowana i wtedy wierzytelność zostaje sprzedana do Siemens Finance. Jako zabezpieczenie stosowana jest standardowa umowa przewłaszczenia na finansowanym sprzęcie oraz weksel własny przedsiębiorcy. Dodatkową zaletą jest to, że rata ma wartość stałą, niezależną od wahań stopy referencyjnej, i klient ma pewność, że za trzy lata zapłaci taką samą kwotę. Może, więc dokładnie zaplanować budżet przeznaczony na nabycie pożądanego aparatu.

Dzięki nowemu podejściu do znanej już na rynku metody krótkiego finansowania poprzez kredyt kupiecki, powstało rozwiązanie unikalne. Nowy program korzysta z prostoty i przejrzystości kredytu kupieckiego (jedna umowa, cały proces kontrolowany przez dostawcę), a przy tym posiada wszystkie zalety długoterminowego finansowania inwestycji.

Dzięki nowemu programowi finansowania klient uzyskał możliwość komfortowej i kompleksowej obsługi przez dostawcę. Teraz zarówno nowa technologia medyczna jak i finansowanie są w zasięgu ręki.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.