dr n. med. Agnieszka Bielińska

Agnieszka  Bielińska

Miejsce pracy: Klinika Okulistyki w Lublinie

e-mail: bielinskaagnieszka@gmail.com

Opublikowane artykuły:

Trepanowanie wybrane aspekty przeszczepiania rogówki

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 2/40/2012

Przeszczepianie rogówki to procedura wysokospecjalistyczna polegająca na transplantacji rogówki od dawcy zmarłego (przeszczep allogeniczny) lub w wyjątkowych przypadkach z drugiego oka tego samego pacjenta (przeszczep auto-geniczny). Celem zabiegu jest zastąpienie nieprzejrzystej tkanki krążkiem transparentym, odpowiednio średnicą dopasowanym do wyciętego krążka w rogówce biorcy. Obecnie na świecie wykonywane są zasadniczo 3 rodzaje przeszczepów: przeszczepy drążące, warstwowe przednie i warstwowe tylne.

.