Agnieszka Świtała

Agnieszka Świtała

Opublikowane artykuły:

Dotacje z UE dla przedsiębiorców z branży medycznej

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 2/24/2008

Nowy okres programowania Unii Europejskiej daje nowe możliwości sięgania po dotacje na rozwój działalności gospodarczej w różnych dziedzinach, w tym w branży medycznej. Na lata 2007-2013 dla każdego z 16 województw został utworzony odrębny Regionalny Program Operacyjny uwzględniający specyficzne potrzeby i uwarunkowania rozwojowe danego regionu, za pomocą którego można sięgać po dotacje unijne.

.