Alexander Witkowski

Alexander Witkowski

Miejsce pracy: University of Modena & Reggio Emilia

Opublikowane artykuły:

Diagnostyka różnicowa z użyciem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej

Kategoria: Dermatologia Egzemplarz: CX News nr 2/56/2016

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować jeden z ciekawszych przypadków z ostatniej wizyty na Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia. Kobieta (55 lat) z licznymi zmianami na skórze oraz uszkodzeniem posłonecznym, zgłosiła się do ambulatorium dermatologicznego z powodu zmiany koloru znamienia, zlokalizowanego na lewej piersi. 

RCM w badaniach przesiewowych - model stosowany na Uniwersytecie w Modenie

Kategoria: Dermatologia Egzemplarz: CX News nr 4/50/2014

Częstość występowania czerniaka na całym świecie nieustannie wzrasta, a wraz z nią koszty leczenia i opieki zdrowotnej przeznaczane na diagnostykę i terapię. Nowoczesna technologia jaką jest refleksyjna mikroskopia konfokalna (RCM) może przyczynić się do poprawy wczesnej diagnostyki nowotworów skóry, zmniejszenia czasu oczekiwania na wynik i zaoszczędzenia pieniędzy przez system opieki zdrowotnej.

Mikroskop konfokalny - kliniczne zastosowanie

Kategoria: Dermatologia Egzemplarz: CX News nr 4/46/2013

Mikroskopia konfokalna umożliwia obserwację skóry w roz­dzielczości zbliżonej do histologicznej, pozwalając użytkow­nikowi wypełnić lukę między oceną kliniczną / dermosko­pową, a histopatologiczną. Prawidłowe wykorzystanie tej technologii pozwala na znaczny spadek przypadków usu­wania zmian niezłośliwych u pacjentów, i co ważniejsze – na wczesną diagnozę czerniaka.

Mikroskop konfokalny spojrzenie w głąb skóry

Kategoria: Dermatologia Egzemplarz: CX News nr 3/45/2013

Czy mogą sobie Państwo wyobrazić emocje jakie towarzyszyły Galileuszowi, gdy pierwszy raz oglądał gwiazdy w obiektywie lunety? Albo George’owi Eastman’owi gdy uwiecznił postrzegany obraz na kliszy Kodaka. A teraz proszę sobie wyobrazić lekarza, który bezinwazyjnie otrzymuje wysokiej rozdzielczości zdjęcia skóry, na poziomie komórkowym, wykorzystując technologię laserową. Tak szczegółowe obrazowanie skóry pozwala zwiększyć dokładność diagnozy nowotworu skóry, w którym ocena wizualna jest najważniejszym czynnikiem decyzyjnym. Ze względu na fakt, że czerniak w zaawansowanych stadiach jest nadal nieuleczalny, wczesne wykrycie jest najlepszą metodą do zmniejszenia śmiertelności. Dzięki połączeniu dermoskopii oraz mikroskopii konfokalnej, możliwe jest postawienie wczesnej diagnozy raka skóry oraz zmniejszenie ilości zbędnych zabiegów chirurgicznych. Dodatkowo, skojarzenie tych dwóch nieinwazyjnych metod diagnostycznych pomaga chirurgom i patologom precyzyjnie określić margines i lokalizację zmiany. Mikroskopia konfokalna staje się mostem pomiędzy badaniami dermoskopowymi a histologią i świadczy o najwyższym poziomie opieki nad pacjentami.

.