lek. Andrzej Fedak

Andrzej Fedak

Miejsce pracy: Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistyznym im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Opublikowane artykuły:

Ultrasonografia ciągle się rozwija

Ultrasonografia ciągle się rozwija, jest najtańszym dostępnym badaniem, badaniem najmniej obciążającym pacjenta, badaniem dającym najszybciej informację o jego stanie.

.