prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

Andrzej Grzybowski

Prezydent Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia

Opublikowane artykuły:

Federacja PFPOZ

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 3/41/2012

W dniu 15 października 2011 roku w Poznaniu z inicjatywy działaczy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia spotkali się przedstawiciele regionalnych organizacji zrzeszających pracodawców działających w zakresie Ochrony Zdrowia, a przede wszystkim AOS (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) oraz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), którzy powołali Polską Federację Pracodawców Ochrony Zdrowia (PFPOZ).

.