Bojan Pajic

Bojan  Pajic

Opublikowane artykuły:

HFDS jako nowoczesna metoda nieinwazyjnego leczenia chirurgicznego jaskry otwartego kąta przesączania

Kategoria: Mikrochirurgia oka Egzemplarz: CX News nr 1/69/2021

Głęboka sklerotomia wysokich częstotliwości, minimalnie inwazyjna procedura usunięcia jaskry ab interno połączona z chirurgią zaćmy: właściwości oraz wyniki badań klinicznych.

.