dr hab. n. med. Dariusz Kałka

 Dariusz Kałka

Miejsce pracy: Centrum Zdrowia Mężczyzny we Wrocławiu

Kardiolog
Kierownik Pracowni Kardioseksuologii Katedry Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Opublikowane artykuły:

.