lek. Dominik Bronicki

Dominik Bronicki

Miejsce pracy: Klinika Okulistyki Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

e-mail: dbronicki@wim.mil.pl

Opublikowane artykuły:

Rekonstrukcja przedniego odcinka oka z wykorzystaniem sztucznej tęczówki

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 2/44/2013

Do niedawna w wielu przypadkach po urazach oczu, nieroz­wiązywalnym problemem było pogorszenie jakości widzenia wynikające z braku tęczówki oraz związany z tym faktem de­fekt kosmetyczny. Obecnie dzięki nowoczesnym narzędziom chirurgicznym oraz stałemu rozwijaniu technik mikrochirur­gicznych, możliwa staje się poprawa wyników leczenia za­równo w sensie efektu funkcjonalnego jak i kosmetycznego. Tęczówka pełni funkcję przesłony regulującej ilość światła przechodzącego do wnętrza gałki ocznej oraz „bariery” od­dzielającej przedni i tylny odcinek oka. Poza tym, pełni rolę estetyczną, nadając niepowtarzalny wygląd oka każdej osobie. 

.