Grzegorz Godziek

Grzegorz Godziek

Miejsce pracy: InterRegio Konsorcjum

e-mail: grzegorz.godziek@interregio.pl

Opublikowane artykuły:

Pieniądze z Unii nie tylko na inwestycje

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 1/23/2008

Środki pochodzące z Unii Europejskiej to także w ogromniej mierze pieniądze na rozwój kapitału ludzkiego, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. W obecnym okresie programowania część tych środków wprost dedykowana jest zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. W ramach priorytetu drugiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, wydzielono działanie trzecie poświęcone właśnie ochronie zdrowia.

Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2007-2013

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 3/22/2007

W nowym okresie programowania 2007-2013 dotacje współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będą przydzielane równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) stanowią obok 6 Programów Operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podstawowy instrument realizacji celów i założeń Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Na ich realizację przewidziano w nowej perspektywie finansowej 26,8% całości środków przyznanych Polsce.

Czas przygotować się do nowego rozdania

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 2/21/2007

Prawdopodobnie dopiero na przełomie 2007 i 2008 roku przedsiębiorcy, w tym także lekarze prowadzący własną działalność gospodarczą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć z unijnych funduszy na lata 2007 - 2013. Jest to, zatem ostatni moment na wyszukanie odpowiedniego dla siebie źródła pomocy.

W oczekiwaniu na pieniądze

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 1/20/2007

Od dłuższego czasu mamieni jesteśmy wizją wielkich pieniędzy przeznaczonych m.in. na wsparcie przedsiębiorczości w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013. I na razie na słowach się kończy.

Dodatkowe środki na inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 3/19/2006

Na przełomie września i października zmianie uległy zasady udzielania dotacji w ramach poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Z programu tego do tej pory korzystały głównie firmy należące do sektora tzw. dużych przedsiębiorstw, realizujące kilkumilionowe projekty. Zmienione rozporządzenie dotyczące wdrażania tego działania w ostatniej rundzie aplikacyjnej daje wyłączność w korzystaniu z programu firmom małym i średnim.

I dobrze i źle...

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 2/18/2006

Kończą się społeczne konsultacje Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Zbliża się 1 stycznia 2007 roku - wchodzimy w nowy okres programowania w Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej nasz kraj będzie największym biorcą pieniędzy z unijnej kasy.

Mechanizm Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowania

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 1/17/2006

Dziś, zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru, nieco więcej o środkach z tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

.