lek. Jacek Bukowski

Jacek Bukowski

Miejsce pracy: Oddział Okulistyczny, SPZZOZ w Gryficach

Opublikowane artykuły:

Operacje fakoemulsyfikacji zaćmy przy użyciu easyPhako Oertli. Doświadczenia własne.

W okresie 3 miesięcy wykonałem 128 zabiegów przy użyciu  końcówki easyPhako. Do zabiegów używałem aparatu Oertli Faros z sześciokryształową głowicą phako. Końcówka ta daje szansę bezpiecznej pracy na wysokich (szybkich) parametrach fakoemulsyfkatora, nawet mniej doświadczonym chirurgom.

.