dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

Jacek P. Szaflik

Miejsce pracy: Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opublikowane artykuły:

Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia Rogówki i Przedniego Odcinka Nowej Generacji

Optyczna Koherentna Tomografia (OCT) jest techniką wizualizacji wykorzystywaną w okulistyce do obrazowania siatkówki i ciała szklistego oraz przedniego odcinka oka. Badanie to jest pomocne w diagnostyce licznych schorzeń, a uzyskiwane obrazy bywają nawet określane jako „biopsja optyczna”.

.