Jacek Stasiewicz

Jacek Stasiewicz

Miejsce pracy: Consultronix S.A.

e-mail: jstasiewicz@cxsa.pl

Opublikowane artykuły:

Dekontaminacja w walce z pandemią

Obecna sytuacja związana z pandemią wywołaną koronawirusem spowodowała okresowe trudności w dostępie do tradycyjnych środków dezynfekcyjnych i zmusiła placówki służby zdrowia z jednej strony do szukania alternatywnych metod dekontaminacji, a z drugiej do profilaktycznych działań w tym obszarze.

.