dr n. med. Janusz Pieczyński

Janusz Pieczyński

Miejsce pracy: Oddział Kliniczny Okulistyczny WSS w Olsztynie

koordynator Oddziału

Opublikowane artykuły:

Okiem eksperta - INDOK

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 1/69/2021

Rozwój programów przesiewowych wynika z potrzeby wczesnego diagnozowania chorób populacyjnych, co daje możliwości efektywniejszej terapii ich początkowych stadiów. Wcześnie wykryte nieprawidłowości lepiej rokują powrotem do zdrowia lub co najmniej powstrzymaniem negatywnych konsekwencji zaawansowanych etapów chorobowych. W związku z tym, że choroby te dotyczą całych populacji, wymagają wysokich nakładów finansowych, a przede wszystkim możliwości kadrowych (personel pielęgniarski oraz niejednokrotnie wysokospecjalistyczny lekarski). Obecnie dostępny personel medyczny nie jest w stanie skutecznie przebadać potencjalnie narażanych grup. 

.