prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Jerzy Szaflik

Miejsce pracy: Kliniczny Szpital Okulistyczy w Warszawie, Akademia Medyczna w Warszawie

Krajowy konsultant ds. okulistyki. Szef Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, kierownik Katedry i Kliniki Okulistycznej II Wydziału Lekarskiego AM, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej. Zainicjował i zorganizował Bank Tkanek Oka Ministerstwa Zdrowia i opieki Społecznej. Tu przyjeżdżają leczyć się pacjenci z: Anglii, Niemiec i Holandii.

Profesor prowadzi prace nad zastosowaniem komórek macierzystych do regeneracji rogówki. Jest specjalistą w leczeniu zaćmy, wszczepianiu sztucznych soczewek. Na dorobek naukowy prof. Szaflika składa się ponad 120 publikacji oraz wiele wystąpień na zjazdach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem 4 podręczników, 3 patentów i 20 filmów naukowych.

Opublikowane artykuły:

Pierwszy światowy Dzień Jaskry

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 1/23/2008

Tag:

Dzień 6 marca 2008 roku został ustanowiony Światowym Dniem Jaskry przez Światowe Stowarzyszenie Jaskry oraz Światowe Stowarzyszenie Pacjentów Chorych na Jaskrę.

Laserowa korekcja presbiopii (LAPR)

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 2/18/2006

W ostatnim czasie prowadzone są intensywne starania opracowania skutecznej chirurgicznej metody korygującej presbiopię. W 1999 roku Lin wprowadził innowacyjną metodę ablacji twardówki przy użyciu lasera - LAPR (Laser Presbyopia Reversal). Technika ta polega na wykonaniu, w znieczuleniu nasiękowym, 4 par promienistych nacięć twardówki o długości 4.5mm w 4 kwadrantach.

.