dr Justyna Izdebska

Justyna Izdebska

Opublikowane artykuły:

Laserowa korekcja presbiopii (LAPR)

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 2/18/2006

W ostatnim czasie prowadzone są intensywne starania opracowania skutecznej chirurgicznej metody korygującej presbiopię. W 1999 roku Lin wprowadził innowacyjną metodę ablacji twardówki przy użyciu lasera - LAPR (Laser Presbyopia Reversal). Technika ta polega na wykonaniu, w znieczuleniu nasiękowym, 4 par promienistych nacięć twardówki o długości 4.5mm w 4 kwadrantach.

.