dr n. wet. Katarzyna Paschalis-Trela

Katarzyna Paschalis-Trela

www.trelavets.pl

Opublikowane artykuły:

Nieludzkie oczy z chorobami ludzi

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 2/70/2021

Historia okulistyki weterynaryjnej jest relatywnie krótka, bowiem sięga XVII wieku. Wcześniejsze dane literaturowe opisują anatomię, objawy, zauważają sezonowość ich występowania etc., ale jako dyscyplina medycyny, okulistyka zwierząt powstała około 1700 r. Przez wieki lekarze medycyny postrzegali okulistykę weterynaryjną jako dziedzinę porównawczą z korzyścią dla obu stron. Począwszy od wynalezienia oftalmoskopu w 1850 r., poprzez fakoemulsyfikację, tomografię itd., okulistyka ludzka i weterynaryjna idzie w parze po dziś dzień.

.