prof. dr hab. Krystyna Czechowicz-Janicka

Krystyna Czechowicz-Janicka

Miejsce pracy: Instytut Oka w Warszawie

Główne kierunki działalności naukowej i specjalności:
Okulistyka: diagnostyka jaskry oraz leczenie operacyjne jaskry. Autorka pierwszego w Polsce programu komputerowego do prowadzenia chorych w poradniach jaskrowych. Autorka i koordynator ogólnopolskiego programu profilaktyki jaskry w Polsce – pt: "Polsko nie ślepnij".

Najważniejsze wyróżnienia:

  • Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
  • Nagroda Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (1976)
  • Nagroda Sekretarza Naukowego PAN (1981)
  • Nagroda Ministra Zdrowia (1992)
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000)
  • Pierwsza w Polsce laureatka medalu OPTIME DE GLAUCOMATOLOGIA MERENTI ( 2002) za propagowanie wiedzy o jaskrze

Opublikowane artykuły:

Zdaniem eksperta - rozmowa z prof. dr hab. med. Krystyną Czechowicz-Janicką, Instytut Oka w Warszawie

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 4/54/2015

Rozmowa z prof. dr hab. med. Krystyną Czechowicz-Janicką na temat najnowocześniejszej terapii leczenia wczesnego stadium AMD

Zastosowanie Selektywnej Trabekuloplastyki Laserowej (SLT) u chorych na jaskrę.

Celem każdej trabekuloplastyki laserowej jest obniżenie ciśnienia śródgałkowego poprzez ułatwienie odpływu cieczy wodnistej z oka.

Selektywna laserowa trabekuloplastyka (SLT) – leczeniem z wyboru wczesnych postaci jaskry z otwartym kątem

Terapia laserowa stosowana jest od wielu lat, zarówno w leczeniu jaskry z otwartym jak i zamkniętym kątem przesączania. Ideą zastosowania emisji laserowej w leczeniu jaskry z otwartym kątem było poszerzenie kanalików w utkaniu beleczkowym kąta przesączania - co miało ułatwić filtrację cieczy wodnistej z komory przedniej do kanału Schlemma. Zabieg ten nazwano trabekuloplastyką.

.