Krzysztof Arabski

Krzysztof Arabski

Opublikowane artykuły:

Mikroskopia konfokalna w niezależnych badaniach

Kategoria: Dermatologia Egzemplarz: CX News nr 2/65/2019

Współczesny świat reklam obiecuje dziś prawie wszystko. W rywalizację o klienta uwikłani są także ci, którzy mówią o zdrowiu i życiu pacjentów. Interesujące, lecz mało prawdopodobne są doniesienia o skuteczności nowoczesnych terapii, leków, czy produktów kosmetycznych, kiedy za obiektywnymi z pozoru badaniami stoją ogromne wpływy „gigantów” branży. 

Abenomia - objawy i rokowania

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 2/44/2013

Od zapaści gospodarczej w 1990 r., japońscy politycy wypró­bowali całą gamę programów stymulacyjnych. Polityka mo­netarna objęła zerowe stopy procentowe i niskie stopy zdusiły konsumpcję: od 1994 r. ceny spadły o 18%, od 2000 r. inflacja wynosiła średnio -0.3%. Powstały olbrzymie deficyty, zadłuże­nie publiczne sięgnęło 240% PKB. 

GREXIT, czyli NIE POŻYCZAJ

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 2/40/2012

Przed kryzysem niemieckie instytucje finansowe udzielały pożyczek krajom europejskim. W grudniu 2009 roku Grecja, Irlandia, Włochy, Portugalia i Hiszpania miały do spłacenia Niemcom 704 mld euro. To kwota większa niż całkowity kapitał niemieckich banków. Pożyczyły więcej niż mogły i były narażone na utratę ogromnych kwot w przypadku wyjścia Grecji ze strefy euro...

Opcje - czyli jak żywić rekiny

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 1/27/2009

W czerwcu i lipcu 2008 roku złotówka cały czas się umacniała, polscy eksporterzy zatroskani o opłacalność swojego eksportu szukali zabezpieczeń przed niskimi kursami walut.

Tygrysy lubią kryzysy

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 4/26/2008

Jak do tego doszło, czyli tygrysy lubią kryzysy.

.