lek. Leszek Joński

Leszek Joński

Miejsce pracy: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej - Oddział Okulistyczny

Opublikowane artykuły:

Doświadczenia z sali operacyjnej z soczewkami HumanOptics

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 4/46/2013

Na platformie Aspiry, firma HumanOptics stworzyła soczewkę dyfrakcyjno-refrakcyjną Diffractiva -aA, która umożliwia pa­cjentom widzenie w pełnym spektrum, dając im pełną gwaran­cję niezależności od okularów. Istotą działania tych soczewek jest ich budowa, na którą składa się 9 pierścieni dyfrakcyjnych w części centralnej soczewki oraz powierzchnia refrakcyjna na jej peryferiach

.