Maciej Lasota

Maciej Lasota

Opublikowane artykuły:

Laser femtosekundowy Femtec

Lasery femtosekundowe należą do najnowszej generacji laserów stosowanych w okulistyce. Emitują krótkie i dobrze zogniskowane impulsy promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni (ok. 1040nm). Impuls lasera o energii zaledwie kilku µJ (mikrodżuli), ale trwający jedynie kilkaset fs (femtosekund) daje moc chwilową rzędu MW (megawatów). Skupienie tej mocy w przestrzeni o rozmiarach rzędu pojedynczych mikronów powoduje powstanie mikroskopijnego ogniska plazmy, a następnie „bąbelka” pary wodnej. Dzięki milionom takich bąbelków, odpowiednio rozmieszczonych przestrzennie w tkance rogówki można osiągnąć efekt makroskopowy, np. w postaci płatka rogówki o grubości odpowiadającej głębokości ogniskowania wiązki lasera.

Metoda Epi-LASIK w chirurgii refrakcyjnej

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 2/21/2007

Metoda Epi-LASIK zdobywa coraz większą popularność w laserowej chirurgii refrakcyjnej.

Nowy Excimer firmy WaveLight

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 1/17/2006

Tag:

Allegretto Wave oraz Allegretto Wave Eye-Q firmy Wavelight są nowoczesnymi laserami excimerowymi dla potrzeb chirurgii refrakcyjnej, pracującymi w trybie „flying spot”. Zastosowane w nich nowej generacji głowice (w pełni chłodzone powietrzem) korzystnie wpływają na wymiary lasera, co jest istotne przy urządzaniu sali operacyjnej.

.