dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak

Maciej Pastuszczak

Miejsce pracy: pecjalista dermatologii i wenerologii, specjalista immunologii klinicznej Centrum Medyczne Arkady w Krakowie

Opublikowane artykuły:

.