Magda Konior

Magda Konior

Opublikowane artykuły:

DXL Calscan DEMETECH – diagnostyka osteoporozy

Kategoria: Ortopedia Egzemplarz: CX News nr 1/20/2007

Tag:

Nowe podejście do badań densytometrycznych!

.