dr Marjan Udziela

Marjan Udziela

Opublikowane artykuły:

Medycyna Ludu Polskiego - poród

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 4/38/2011

Poród. Ciężarna, przeczuwając zbliżający się poród, rozkłada wszędzie, a osobliwie nad oknem i drzwiami palmę kwietniową i dzwonki dla ochrony od boginek. Nawet noszą je przy sobie i wkładają do kołyski. W niektórych miejscowościach, chcąc się zabezpieczyć od odwiedzin „płacki” (boginki lub mamony) kładą po odbytym połogu na okna i próg ziele zwane żarnowiec. Gałązki z bagnięcia (wierzby), postawione na krzyż w oknach, bronią przystępu mamonom czyli boginkom. Gdy brak takich środków zaradczych, to strzyga czyli boginka niepokoi rodzące kobiety, a nawet odmienia im dziecię; w razie oporu, zmusza słabe kobiety biciem do oddania dziecięcia. Czasami dusi we śnie kobietę, będącą w połogu. Mamony czyli boginki, jak mówią, nie może nikt zobaczyć, prócz położnicy.

Medycyna ludu polskiego - Choroby oczu

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 2/36/2011

Fragment książki znalezionej w bibliotece pradziadka pt. "Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego. Przyczynek do etnografii polskiej" tom VII opracowany przez dr. Marjana Udziela. Książka pochodzi z 1891 roku.

Jak się leczy lud wiejski?

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 4/34/2010

Brak naukowego pojmowania patologii i terapii chorób nie przeszkadza wcale ludowi wiejskiemu używać różnorodnych sposobów leczenia.

.