dr n. med. Marta Kurzeja

Marta Kurzeja

Miejsce pracy: Klinika Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego WUM

Opublikowane artykuły:

Diagnostyka czerniaka skóry z wykorzystaniem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej

Kategoria: Dermatologia Egzemplarz: CX News nr 4/50/2014

Refleksyjna mikroskopia konfokalna jest obecnie istotnym badaniem uzupełniającym, które pozwala na bardzo wczesne rozpoznanie czerniaka oraz wykluczenie lub potwierdzenie czerniaka w przypadkach, kiedy obraz dermatoskopowy oraz wideodermatoskopowy jest niejednoznaczny. 

.