dr n. med. Michał Pyzlak

Michał Pyzlak

Miejsce pracy: Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej Sp. z o. o. w Warszawie, Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie, Państwowy Instytut Badawczy

Opublikowane artykuły:

Mikroskopia konfokalna w badaniach śródoperacyjnych

Rak stercza zajmuje drugie miejsce na liście najczęściej rozpoznawanych nowotworów u mężczyzn. Podstawową metodą leczenia pacjentów, którzy nie mogą (z uwagi na charakter nowotworu), bądź nie chcą uczestniczyć w systemie aktywnego nadzoru (active surveillance), jest prostatektomia radykalna.[1] 

.