Michał Ząbczyk

Michał Ząbczyk

Miejsce pracy: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ, Kraków

Opublikowane artykuły:

SEM w badaniach biomedycznych struktura zakrzepu w naczyniach

SEM jest uniwersalnym narzędziem do obrazowania powierzchni, a przy odpowiedniej preparatyce umożliwia też ocenę przekroju czy trójwymiarową analizę komórek, tkanek, biomateriałów oraz różnych struktur biologicznych. Pojawienie się na rynku kompaktowych mikroskopów skaningowych umożliwiło szersze zastosowanie tego typu analiz, nie tylko w wysokospecjalistycznych jednostkach naukowych, ale również w szpitalach klinicznych, w których prowadzone są badania naukowe.

SEM skaningowy mikroskop elektronowy

W naturze człowieka leży dążenie do poznania rzeczywistości. Pierwszym etapem było odkrywanie świata w skali makro, które pozostawiało jednak zbyt wiele niewiadomych. Dzięki wynalezieniu pierwszego mikroskopu pojawiła się szansa zauważenia tego, co niewidoczne dla ludzkiego oka. Miało to miejsce w XVI wieku, kiedy to bracia Janssen stworzyli prosty układ optyczny pozwalający na dziesięciokrotne powiększenie obserwowanego obiektu. To odkrycie zapoczątkowało trwający po dziś dzień rozwój mikroskopii.

.