prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek

Mirosława Grałek

Miejsce pracy: Klinika Okulistyki, Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

Opublikowane artykuły:

RetCam w praktyce okulistycznej - nowe możliwości

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 3/45/2013

Okulistyka pediatryczna, choć nie jest wyodrębnioną ustawowo specjalnością medyczną, wymaga od lekarza okulisty zajmującego się tym działem medycyny, specjalnych, dodatkowych umiejętności. Wiążą się one z odmiennościami rozwijającego się oka dziecięcego w porównaniu z okiem osoby dorosłej i koniecznością oceny tego stanu, a także specyfiką chorób narządu wzroku stwierdzanych u najmłodszych pacjentów, które nie występują w wieku dojrzałym.

Brevibus momentis summa verti wspomnienie

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 3/37/2011

Z głębokim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że nie żyje Prof. dr hab. n. med. Bazyli Bogorodzki.

RetCam II w okulistyce dzicięcej

Znaczny postęp techniczny w medycynie, szczególnie wyraźny w ostatnich latach, nie ominął okulistyki. Wśród nowoczesnej i nowej aparatury diagnostycznej służącej do oceny tylnego odcinka gałki ocznej, istotna rola przypada układowi cyfrowego obrazowania dna oka u dzieci – RetCam II firmy Clarity Medical Systems, Inc.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla najmniejszych pacjentów

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 1/17/2006

Jeden z programów medycznych, realizowany konsekwentnie przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dotyczy retinopatii wcześniaków. Z pewnością, kolejne finały owocują nowym specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną, umożliwiającą podjęcie i kontynuowanie diagnostyki i terapii retinopatii wcześniaków, zgodnie z obowiązującymi standardami światowymi.

.