Monika Ranta

Monika Ranta

Miejsce pracy: Valon

Opublikowane artykuły:

Spotkanie użytkowników lasera Valon na nordyckim kongresie okulistycznym

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 3/49/2014

Pięć lat po pierwszej instalacji lasera wieloogniskowego Valon jego użytkownicy spotkali się 19 sierpnia 2014 w Sztokholmie, w przeddzień Nordyckiego Kongresu Okulistycznego (NOK). Celem zgrupowania była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń związanych z tą nowatorską metodą fotokoagulacji.

.