Nisan Gertz

Nisan Gertz

Miejsce pracy: CEO FORMEDIS

Opublikowane artykuły:

Polski rynek nieruchomości dla potrzeb ochrony zdrowia charakteryzuje się ogromnym potencjałem inwestycyjnym

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 2/40/2012

Polski system ochrony zdrowia wciąż ma wiele do nadrobienia w stosunku do systemów zachodnich. Mimo dużych postępów w ciągu ostatnich trzech lat i transformacji z systemu publicznego na mieszany, Polska wciąż pozostaje w tyle za swoimi zachodnimi sąsiadami.

.