prof. Paweł Kukołowicz

Paweł  Kukołowicz

Miejsce pracy: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Opublikowane artykuły:

Pierwszy IQM w Polsce

Postęp w zakresie szybszej i dokładniejszej diagnostyki obrazowej skutkuje wykryciem wzrastającej liczby chorób nowotworowych. Wynikiem tego jest coraz większe zapotrzebowanie na zabiegi radioterapii. Naświetlenie pacjenta, tak jak każde badanie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie, podlega stosownej „kontroli”.

.