dr hab. n. med. Piotr Jurowski

Piotr Jurowski

Miejsce pracy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Opublikowane artykuły:

Fakosklerothalamotomia chirurgicznego leczenia współistniejącej zaćmy i jaskry

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 3/37/2011

Neuropatia jaskrowa stanowi jeden z najistotniejszych problemów terapeutycznych współczesnej okulistyki. Procesowi jaskrowemu może towarzyszyć zaćma, której częstość w populacji osób powyżej 40 roku życia oceniana jest na 4% do 5%. Metody chirurgicznego leczenia współistniejącej jaskry i zaćmy są tematami licznych badań od wielu lat i jak dotąd nie doprowadziły do jednoznacznego określenia algorytmu postępowania w tych przypadkach.

.