dr n. med. Piotr Rusek

Piotr Rusek

Miejsce pracy: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

Opublikowane artykuły:

Witrektomia wczoraj i dziś

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 3/63/2018

W chirurgii okulistycznej nastąpił rozwój miniaturyzacji narzędzi chirurgicznych, którego celem jest zmniejszenie urazu tkankowego i szybsza rekonwalescencja pacjenta. Dobrym przykładem jest postęp w witrektomii tylnej z wejścia przez część płaską ciała rzęskowego, tzw. pars plana (PPV, pars plana vitrectomy). Pierwszą witrektomię tylną wykonał Robert Machemer w 1970 roku w szpitalu Bascom Palmer w Miami na Florydzie. Trudno nam sobie to dzisiaj wyobrazić, ale w celu usunięcia krwotoku w ciele szklistym użył witrektomu o średnicy 17G przez sklerotomię o średnicy około 2.8 mm!

.