mgr Przemysław Janiak

Przemysław Janiak

Miejsce pracy: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Opublikowane artykuły:

IQM - nowe rozwiązanie w kontroli jakości przyspieszaczy liniowych

Obecnie często stosowane techniki leczenia z wykorzystaniem akceleratorów medycznych to techniki dynamiczne: IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) oraz VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Są to zaawansowane techniki napromieniania, wymagające zwrócenia uwagi na źródło potencjalnych błędów i możliwości technicznych pracy akceleratora w czasie realizacji planu leczenia. 

.