dr Remigiusz Baran

Remigiusz Baran

Miejsce pracy: Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Opublikowane artykuły:

INDOK. Aktualne rezultaty projektu

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 1/72/2022

Już od ponad roku w firmie Consultronix realizowany jest projekt INDOK dofinansowany z programu POIR 1.1.1. Projekt prowadzony we współpracy z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach zakłada opracowanie systemu teleinformatycznego wspomagającego diagnostykę chorób na podstawie skanów OCT oraz jego komercyjne wdrożenie. 

.