prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

Robert Rejdak

Miejsce pracy: Klinika Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie

Opublikowane artykuły:

Wetlab Witrektomia Kraków 2013

Kategoria: Szkolenia Egzemplarz: CX News nr 2/44/2013

Celem niniejszego kursu jest dostarczenie młodym chirurgom najlepszej wiedzy z zakresu chirurgii witreoretinalnej. Kurs ukierun­kowano na podniesienie umiejętności praktycznych oraz uzupeł­nienie wiedzy nabytej z podręczników, spotkań naukowych oraz praktyki lekarskiej. Podczas kursu zostaną omówione podstawowe zasady i techniki chirurgii witreoretinalnej oraz szeroki przekrój wskazań klinicznych. Ponadto zostaną przedstawione rekomendo­wane techniki chirurgiczne. 

Przełom w leczeniu chorób plamki - czy kolejny lek anty VEGF?

Kategoria: Okulistyka Egzemplarz: CX News nr 2/44/2013

W grudniu 2012 roku został w Europie zarejestrowany, do leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wie­kiem (AMD), nowy lek o nazwie aflibercept dostępny pod nazwą handlową Eylea (Bayer Healthcare, Berlin, Niemcy). Rodzi się py­tanie, czy jest to kolejny na rynku preparat przeciwciał monoklo­nalnych, których działanie, wady i zalety są dobrze znane, czy też zupełnie nowa substancja pozwalająca w sposób znaczący zmienić istniejące schematy leczenia. 

Wetlab Witrektomia, Kraków 2011

Kategoria: Szkolenia Egzemplarz: CX News nr 4/38/2011

Celem niniejszego kursu było dostarczenie młodym chirurgom najlepszej wiedzy z zakresu chirurgii witreoretinalnej. Kurs ukierunkowano na podniesienie umiejętności praktycznych oraz uzupełnienie wiedzy nabytej z podręczników, spotkań naukowych oraz praktyki lekarskiej. Podczas kursu zostały omówione podstawowe zasady i techniki chirurgii witreoretinalnej oraz szeroki przekrój wskazań klinicznych. Ponadto przedstawiono rekomendowane techniki chirurgiczne.

.