dr n. med. Tadeusz Mazur

Tadeusz Mazur

Miejsce pracy: Ośrodek Diagnostyki i Terapii Zdrowie

Opublikowane artykuły:

Osteoporoza - dylematy

Kategoria: Ortopedia Egzemplarz: CX News nr 1/20/2007

Istotą osteoporozy są złamania niskoenergetyczne, a właściwie jedno - złamanie bliższej nasady kości udowej. Wagę problemu, według specjalistów tego tematu, podkreśla wysoka zależność takich złamań ze śmiercią lub trwałym kalectwem.

.